Religijność osób z niepełnosprawnością wzrokową Struktura i uwarunkowania

Beata Szabała

Religijność osób z niepełnosprawnością wzrokową Struktura i uwarunkowania

39,90 zł

2963

 

Monografia uzupełnia zauważalny na rynku wydawniczym brak zwartego, kompletnego opracowania poruszającego problematykę religijności osób z niepełnosprawnością wzrokową, łączącego aspekty teoretyczne z wynikami badań empirycznych oraz implikacjami płynącymi z badań. Wyniki eksploracji ujawniają strukturę zależności pomiędzy religijnością a funkcjonowaniem psychospołecznym badanych osób. Mogą one okazać się przydatne w praktyce rehabilitacyjnej z osobami znajdującymi się w sytuacji trudnej z powodu braku bądź ograniczenia możliwości wzrokowych. Walorem pracy jest połączenie teorii z zakresu pedagogiki specjalnej, w szczególności tyflopedagogiki, z teorią z zakresu psychologii, a zwłaszcza psychologii religii. Książka, ze względu na jej interdyscyplinarną treść, ma szeroki zakres odbiorców. (Z recenzji prof. zw. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz)

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-227-9037-3

Liczba stron: 410

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 39,90 zł