Z myślą o Niepodległej Działalność polityczna i społeczna Zdzisława Konrada Próchnickiego (1875-193

Adam Wątor

Z myślą o Niepodległej Działalność polityczna i społeczna Zdzisława Konrada Próchnickiego (1875-193

48,00 zł

4510

 

Zdzisław Konrad Próchnicki był na gruncie lwowskim postacią znaną i cenioną. Należał do wielu organizacji społecznych, pracował w instytucjach samorządowych, aktywnie, jak jego pokolenie, uczestniczył w pracach niepodległościowych. Był także uznanym konstytucjonalistą, znawcą prawa politycznego. Nie kandydował do parlamentu ani w czasach zaborczych, ani w odrodzonej Polsce, nie podjął próby, jak wielu jego kolegów, kariery w strukturach władzy w Warszawie. Był aktywnym politykiem związanym z ruchem narodowym. Całe swe pracowite życie spędził w rodzinnym Lwowie, zasiadał przez wiele lat w Radzie Miejskiej.

Książka ma charakter biografii pretekstowej, ukazuje fragmenty życia politycznego i społecznego we Lwowie w latach przed, podczas i po zakończeniu I wojny światowej, okresu zamkniętego początkiem sowieckiej okupacji miasta w 1939 r. Przedstawia działalność organizacji społecznych i politycznych, zwłaszcza struktur szeroko rozumianego obozu narodowego, poprzez udział w nim bohatera niniejszego opracowania.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-797-2155-9

Liczba stron: 190

Format: 15.2x21.5

Cena katalogowa: 48,00 zł

Cena pakietu

87,90 zł

6710