O granice, niepodległość i cywilizację Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej

O granice, niepodległość i cywilizację Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej

32,55 zł

2123

 

Jak Rzeczpospolita przygotowywała się do wojny z bolszewicką Rosją? Jak przebiegały walki zbrojne i co zadecydowało o ich wyniku? Jaki stosunek do wojny miało polskie społeczeństwo? Co robili wówczas polscy komuniści? Na ile skuteczna była komunistyczna propaganda? Jakie stanowisko wobec wojny polsko-bolszewickiej zajmowały państwa zachodnioeuropejskie? Co oznaczała ona dla stosunków polsko-żydowskich? Czy sojusz z Ukrainą mógł przynieść trwałą geopolityczną przebudowę Europy Wschodniej? Jakie były polityczne i gospodarcze skutki wojny z bolszewikami? Czy zwycięstwo zostało należycie wykorzystane? Co przebieg i skutki wojny oznaczały dla Kresów Wschodnich? Jakie miejsce zajęła ona w polskiej literaturze?
Na te pytania w tomie pod redakcją Jacka Kloczkowskiego odpowiadają czołowi znawcy problematyki: Jan Jacek Bruski, Tomasz Gąsowski, Marek Kornat, Piotr Koryś, Mariusz Krzysztofiński, Grzegorz Nowik, Janusz Odziemkowski, Maciej Urbanowski, Mariusz Wołos, Przemysław Wywiał, Maciej Zakrzewski i Andrzej A. Zięba.

Ośrodek Myśli Politycznej
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-647-5393-0

Liczba stron: 272

Format: 125x195mm

Cena katalogowa: 32,55 zł

Cena pakietu

77,45 zł

4592

Cena pakietu

72,45 zł

4317