Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce

Paulina Szostok

Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce

47,60 zł

3632

 

Rozważania zaprezentowane w recenzowanej pracy mają charakter nie tylko analityczny i deskryptywny, lecz także syntetyczny i empiryczny.
Z tego powodu znacząco poszerzają stan naszej wiedzy o tej jakże ważkiej – z perspektywy potrzeb demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, jak również rozwoju idei i praktyki samorządności terytorialnej w praworządnym państwie – problematyki dotykającej funkcjonowania złożonych mechanizmów szeroko rozumianej komunikacji w jednostkach samorządu terytorialnego i statusu obywatela jako podmiotu w tym procesie. [...] Praca jest wartościową pozycją wydawniczą, która wzbogaca i poszerza naszą wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego systemu komunikowania społecznego na poziomie lokalnym o charakterze samo-rządowym oraz wpływu, jaki on wywiera na szersze przeobrażenia społeczne i tym samym na całą działalność systemu społeczno-politycznego oraz społeczno-kulturowego, których sprawne działanie nie może nie uwzględniać różnych aspektów komunikowania. Niniejsza praca ma także swoistą użyteczność praktyczną przede wszystkim dla działaczy i urzędników samorządu terytorialnego, a także dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii i socjologii.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kowalczyka

Adam Marszałek
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-801-9762-6

Liczba stron: 476

Format: 160x225mm

Cena katalogowa: 47,60 zł