Kompetencje i satysfakcja Identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania

Agnieszka Springer

Kompetencje i satysfakcja Identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania

59,00 zł

4715

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach stanowi coraz częstszą praktykę zarówno w przedsiębiorstwach jak i organizacjach publicznych. Główne założenie koncepcji zakłada podejmowanie przez organizację działań zmierzających do minimalizowania luki pomiędzy kompetencjami oczekiwanymi na danym stanowisku pracy a kompetencjami posiadanymi przez pracownika. Działania te związane są zarówno z rekrutacją, oceną jak i rozwojem pracowników. W praktyce brak jednak jednoznacznych badań wskazujących na rolę dopasowania kompetencyjnego pracownika w osiąganiu pozytywnych rezultatów zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. W związku z powyższym praca ma na celu ukazanie roli jaką powyższy aspekt dopasowania odgrywa w procesie kształtowania się satysfakcji pracowniczej.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5587-8

Liczba stron: 284

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 59,00 zł