Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej

Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej

28,00 zł

2036

 

Spis treści

Wstęp / 7
Małgorzata ŚWIDER, Rok 1968 jako zjawisko międzynarodowe / 15
Martina MANDERA, Młodzież polska w przededniu wydarzeń marcowych / 25
Mariusz PATELSKI, Studenci i władza. Wydarzenia marcowe 1968 roku w środowisku akademickim Opola / 35
Marzena LEŻAK, Losy uczestników wydarzeń Marca 1968 / 49
Damian BRZOSKA, Samospalenie Ryszarda Siwca jako przejaw protestu / 61
Anna GOŁĘBIOWSKA, Czterdziesta rocznica Marca 1968 na łamach wybranych opiniotwórczych tygodników w Polsce / 69
Katarzyna KACZMAREK, Wydarzenia Marca 1968 roku w szkolnych programach oraz podręcznikach do nauczania historii z lat 1970–1999 / 77
Małgorzata JONEK, Miejsce treści dotyczących Marca 1968 roku w polskim systemie edukacyjnym po 1999 roku / 87
Piotr ZAWADZKI, Polski Marzec 1968 roku na kartach wybranych szkolnych podręczników historii w latach 1999–2015 / 95
Anna PŁACZEK, Wydarzenia marcowe 1968 roku w wybranych materiałach edukacyjnych do nauczania historii / 105
Justyna SZENAWA, Gra miejska: Marzec 1968. Scenariusz zajęć /113
Bartosz PAWLAK, (Nie)świadomość historyczna opolskich studentów w kontekście Marca 1968 roku / 125

Stara Szuflada
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-739-5773-2

Liczba stron: 133

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 28,00 zł

Cena pakietu

67,90 zł

4236