Problemy kampanii wrześniowej 1939 roku w świadomości społecznej i publikacjach lat okupacji

Tadeusz Zych

Problemy kampanii wrześniowej 1939 roku w świadomości społecznej i publikacjach lat okupacji

38,80 zł

2602

 

Praca Tadeusza Zycha podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czym był Wrzesień 1939 roku dla społeczeństwa polskiego w czasie okupacji oraz jaki wpływ pozostawił w ich świadomości. Spojrzenie na klęskę kampanii wrześniowej od strony jej skutków psychologicznych i społecznych oparte jest na analizie prasy konspiracyjnej lat 1939-1945 oraz podziemnych broszur. Celem pracy jest ukazanie obrazu walk jesiennych 1939 roku, jaki rodził się w czasie ich trwania i pierwszych miesiącach powrześniowych. Postawy, stereotypy i odbiór klęski, które wówczas się wytworzyły, funkcjonują do dzisiaj.

Norbertinum
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-722-2538-2

Liczba stron: 211

Format: 150x215mm

Cena katalogowa: 38,80 zł