Między wójtem a proboszczem Działalność kobiet w polskich samorządach lokalnych (1990-2016)

Grabowska Magdalena, Regulska Joanna, Rekosz-

Między wójtem a proboszczem Działalność kobiet w polskich samorządach lokalnych (1990-2016)

21,00 zł

1602

 

Cechą charakterystyczną tego zbioru studiów jest powiązanie rozważań naukowych z czysto – rzec można – popularnymi, ba, mającymi na celu oddziaływanie na kobiety-czytelniczki. Autorki, poza pewnymi bardziej naukowymi fragmentami (rozważania o historii problematyki gender, a także o zmianach w światowym ruchu feministycznym, a także – analiza przemian podejść naukowych do badania sytuacji kobiet) starają się dostarczyć czytelnikowi (szczególnie czytelniczkom!) wiedzę w taki sposób, żeby pozwalała im na refleksję nad własną sytuacją, sytuacją własnej, kobiecej grupy i czyniła bardziej prawdopodobnym – włączenie się w działalność społeczno-polityczną. (…) Z wielką uwagą przeczytałem o pracy samych kobiet nad... kobietami, pracy, polegającej na szkoleniach, warsztatach i innych zajęciach, których zadaniem było – i jest! – nie tylko przekonanie ich do udziału w działalności lokalnej, ale też dostarczenie im wiedzy i umiejętności, pozwalających na efektywne włączenie się w działalność samorządową.
(z recenzji prof. dr. hab. IRENEUSZA KRZEMIŃSKIEGO)

IFiS PAN
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-768-3156-5

Liczba stron: 214

Format: 23.0x15.2

Cena katalogowa: 21,00 zł