Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty „niewszystkie”

Grądziel-Wójcik Joanna, Mizerkiewicz Tomasz (

Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty „niewszystkie”

56,00 zł

4657

 

Księga stanowi kolejną wypowiedź wspólnoty Balcerzanocentrycznej, mocno już świadomej swej tradycji jubileuszowej, jeszcze bardziej umiędzynarodowionej i jeszcze bardziej wielodziedzinowej. Bez wątpienia stoi za tym siła sprawcza niesłychanego wręcz bogactwa dzieł opublikowanych przez Balcerzana w minionym dziesięcioleciu. Udało się Jubilatowi doprowadzić do restytucji badań translatologicznych, powstała monumentalna summa polskiej wiedzy literaturoznawczej, wyciągająca konsekwencje ze spotkania (rodzimego) strukturalizmu z poststrukturalizmem (głośny i nagradzany tom „Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty”), wzmogły się publikacje ukazujące Go jako krytyka literackiego, nastąpił powrót Balcerzana do twórczości poetyckiej, a także przemówił On wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej w dwugłosie literackim z małżonką Bogusławą Latawiec. Okoliczności powyższe sprawiły, że zarówno nowe koncepcje naukowe, jak i nowe publikacje literackie Balcerzana stały się w naszym tomie okazją do reinterpretacji Jego dorobku oraz sprowokowały do ich rozwinięć i wnikliwych omówień. Znacząco rozszerzył się zakres odniesień do Jego dzieł, który nazywamy – parafrazując tytuł tomu poetyckiego „Wiersze nie wszystkie” – kontekstami „niewszystkimi”.

Wydawnictwo Naukowe UAM
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-232-3218-6

Tytuł oryginalny: Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty „niewszystkie”

Liczba stron: 458

Format: 17.6x24.2

Cena katalogowa: 56,00 zł