Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia

Gawrycka Małgorzata, Ziętarski Jarosław, Maie

Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia

40,00 zł

3260

 

Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzrost i rozwój gospodarek krajowych w przyszłości. Obserwując kraje wysoko rozwinięte UE, można stwierdzić, że proces ten jest trudny do zahamowania i wymaga podjęcia szczególnych działań zarówno w zakresie polityki gospodarczej, jak i społecznej.

Mając na uwadze zachodzące zmiany demograficzne, autorzy prezentowanej publikacji zbadali, w jaki sposób swoboda przepływu osób wpłynęła na populację ludności i saldo migracji w poszczególnych krajach UE.

Książka skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zasobów pracy, ich dostępności i niedoborów. Specjalistom daje obraz zmian demograficznych i ich konsekwencji, zarządzającym przedsiębiorstwami – wskazuje problemy, przed którymi mogą stanąć w niedalekiej przyszłości w obliczu zmian demograficznych. Politykom oraz przedstawicielom władz – skalę problemu wynikającą z podejmowania trudnych decyzji społeczno-ekonomicznych.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5556-4

Liczba stron: 150

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 40,00 zł