Od reminiscencji do realizacji wielkiej idei Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku

Domachowska Agata Beata

Od reminiscencji do realizacji wielkiej idei Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku

52,00 zł

4493

 

Praca dr Agaty B. Domachowskiej jest pierwszą monografią we współczesnej polskiej bałkanistyce, która w sposób gruntowny omawia działalność polityczną oraz ogólne społeczno-kulturalne przemiany Albańczyków żyjących na Bałkanach poza granicami Albanii. […] Największą zaletą tej pracy jest jej syntetyczny charakter, albo – ujmując nieco inaczej – zebranie w jednym miejscu prawie wszystkich informacji dotyczących życia politycznego Albańczyków żyjących w kilku państwach powstałych na gruzach byłej Jugosławii.

Z recenzji dr. Rigelsa Halili

[…] to dzieło bezsprzecznie nowatorskie, którego efekt poznawczy daleko wykracza poza zakreślony w nim obszar badawczy. Jest to pierwsza w znanej mi politologicznej literaturze światowej monografia poświęcona działalności politycznej mniejszości albańskiej na Bałkanach. Z uwagi na ten fakt, a także umiejętne użycie narzędzi metodologicznych do analizy tego procesu, w sposób istotny wnosi ona nowe treści do nauki i poszerza naszą wiedzę na temat procesów politycznych zachodzących na Bałkanach.

Z recenzji dr. hab. Piotra Grochmalskiego, prof. UMK

Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-231-3952-2

Liczba stron: 564

Format: 15.6x22.5

Cena katalogowa: 52,00 zł