Kobieta sztuka i kolonizacja Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego

Dorota Kamińska-Jones

Kobieta sztuka i kolonizacja Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego

62,00 zł

5357

 

Książka dr Doroty Kamińskiej-Jones pomyślana została jako analiza wizerunków kobiet stworzonych w złożonej przestrzeni kontaktu indyjsko-brytyjskiego, jaki zachodził od początków wieku XVII do połowy XX w., ze szczególnym uwzględnieniem prac pochodzących z drugiej połowy XVIII w. i wieku XIX. […] Autorka łączy w rozprawie warsztat historyka sztuki z metodologiami stosowanymi w szeroko pojmowanych badaniach kulturowych, w tym przede wszystkim odwołując się do dyskursu postkolonialnego i feministyczno-genderowego. Prezentowane analizy zostały starannie osadzone we właściwym im kontekście historycznym i społeczno-kulturowym, dając wyraz pogłębionemu rozumieniu analizowanych przedstawień (...)

Z recenzji prof. dr hab. Danuty Stasik

Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-231-3882-2

Liczba stron: 618

Format: 15.2x22.5

Cena katalogowa: 62,00 zł