Samorząd - Samorząd gospodarczy - Inne rodzaje samorządu Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne

Anna Szustek

Samorząd - Samorząd gospodarczy - Inne rodzaje samorządu Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne

45,00 zł

3675

 

Samorząd gospodarczy w II Rzeczypospolitej Polskiej był zagadnieniem trudnym i wywoływał duże emocje. Wiele kłopotów nastręczała już sama kategoria „samorząd”, której nie udało się zdefiniować w sposób powszechnie uznawany. Było kilka nurtów refleksji o samym pojęciu i istocie samorządu. Trzy spośród nich zyskały szersze uznanie i miano teorii samorządu, tj. teoria naturalistyczna, państwowa i polityczna. W Polsce okresu międzywojennego popularnością cieszyła się refleksja o państwowym pochodzeniu samorządu. Stała się ona też osią dyskursu na temat samorządu gospodarczego.
Prezentowany projekt stanowi studium z zakresu historii myśli politycznej w obszarze życia społeczno-gospodarczego. Przedmiotem analizy są wizje, poglądy, projekty na temat samorządu gospodarczego. W polu zainteresowań badawczych znalazły się koncepcje dotyczące udziału zorganizowanych kręgów gospodarczych w życiu państwowym.

Aspra
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-754-5796-4

Liczba stron: 250

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 45,00 zł

Cena pakietu

84,90 zł

5875