Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej

Zbigniew Leśniewski

Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej

 

Historia nauki zna wiele prądów i koncepcji myślowych, które są poznawane przez naukowców z różnych dziedzin wiedzy, i które często stanowią punkt wyjścia do określenia podejścia badawczego poszczególnych szkół czy też badaczy. I w ten sposób należy postrzegać niniejsze opracowanie - jako kolejny głos w sprawie metodologii. Poza tym adresowane jest do studentów nauk o obronności, w szczególności dyplomatów, którzy z różnych przyczyn napotykają trudności na swojej ścieżce badawczej. Być może opracowanie stanie się przewodnikiem po twórczej drodze naukowej, a także pomoże w przygotowaniu stosownej pracy kwalifikacyjnej np. licencjackiej, magisterskiej.

Akademia Sztuki Wojennej
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-752-3565-4

Liczba stron: 273

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 56,00 zł