Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem

Małgorzata Wiśniewska

Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem

 

Praca opisuje istotę i znaczenie terroryzmu żywnościowego oraz zjawiska obrony żywności na tle zagadnień związanych z jakością, w tym z bezpieczeństwem żywności. Przedmiotem badań są rozwiązania o charakterze systemowym, jakie mogą wspierać organizacje należące do łańcucha żywnościowego, pragnące spełnić postulat rynkowy i społeczny w zakresie obrony żywności przed sabotażami. Autorka za cel obrała opracowanie i zaprezentowanie możliwych do wprowadzenia wersji systemów zarządzania obroną żywności, jak również modelu samooceny dojrzałości tych systemów, pozwalającej organizacji na bieżące, samodzielne monitorowanie stanu obrony w tym zakresie i jej doskonalenie.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-786-5367-7

Liczba stron: 356

Format: 24.3x17.1

Cena katalogowa: 48,30 zł