(Za)poznawanie Żeromskiego

Tadeusz Linkner

(Za)poznawanie Żeromskiego

 

Tadeusz Linkner w swej książce zgromadził obszerny materiał literacki, co pozwoliło mu przeprowadzić analizę całościowo potraktowanej twórczości Żeromskiego pod bardzo różnym kątem – występujących w niej idei, tematów, form wypowiedzi, gatunków literackich, stylu wypowiedzi, a także intertekstualności. Na zakres zainteresowań Tadeusza Linkenra w związku z twórczością autora Wiernej rzeki składa się proza fabularna, intymistyka, pisarstwo krytycznoliterackie, krytyka literacka, publicystyka polityczno-społeczna.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-786-5573-2

Liczba stron: 316

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 42,00 zł