Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie Perspektywa materialna i formalna

Kośmider Tomasz, Kitler Waldemar redakcja nau

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie Perspektywa materialna i formalna

55,00 zł

4455

 

Interdyscyplinarność i wielowymiarowość badań wyłaniają się z analiz prowadzonych w naukach o bezpieczeństwie. Do stanu takiego przyczyniło się przejście od nauk wojskowych ku naukom o bezpieczeństwie i obronności. W ten sposób wyłoniły się nie tylko nowe obszary eksploracji, ale także konieczność poszukiwania nowych narzędzi badawczych, ich identyfikacja i implantacja. Akademia Sztuki Wojennej we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi podjęła badania, których celem stało się zdiagnozowanie stanu teorii i praktyki bezpieczeństwa narodowego oraz określenie jego głównych kierunków rozwoju. Rezultaty podjętych badań zawiera ta książka, która stanowi propozycję nowych i efektywnych formuł badawczych oraz edukacyjnych. Monografia, ze względu na poruszaną problematykę dotyczącą tożsamości właściwej naukom o bezpieczeństwie oraz o związanych z nią: metodologii, paradygmatów oraz kierunków badań i kształcenia, stanowi unikatową pozycję na rynku wydawniczym.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5554-0

Liczba stron: 264

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 55,00 zł