Komunikacja oknem na kulturę Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej

Magdalena Grabowska

Komunikacja oknem na kulturę Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej

31,50 zł

2820

 

W książce autorka zawarła refleksje dotyczące specyfiki zachowań językowych w ewangelikalnych wspólnotach wyznaniowych. Opracowanie zawiera materiał pozyskany na drodze badań o charakterze etnograficznym. Celem przeprowadzonego badania jest zbliżenie się do odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie komunikacja językowa determinuje istnienie, organizację oraz działalność ewangelicznych wspólnot religijnych. Opracowanie zawiera prezentację materiału językowego, na podstawie którego autorka wyciągnęła wnioski odnośnie do specyfiki dyskursu i usiłuje odkryć istniejące kody językowe.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-786-5576-3

Liczba stron: 236

Format: 21.0x15.2

Cena katalogowa: 31,50 zł