Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce

Kamila Stańczak-Strumiłło

Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce

 

Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce to pozycja oparta na autorskiej koncepcji oceny oddziaływania uwarunkowań determinujących rozwój tego rodzaju funduszy. Z książki tej Czytelnik dowie się:

-jaka jest istota rozwoju funduszy inwestycyjnych,
-jakie czynniki determinują ten rozwój,
-jakie miary mogą służyć jego kwantyfikacji,
-które uwarunkowania stymulowały lub ograniczały rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992–2011.

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska, Katedra Bankowości Uniwersytet Gdański:
Właściwe rozważania i interpretacje zawarte w tej książce mają duże wartości poznawcze i powinny być spopularyzowane w piśmiennictwie naukowym. Obok walorów analitycznometodycznych publikacja ta ma również walor informacyjny, co stanowi dla potencjalnych czytelników (studentów, inwestorów, analityków inwestycyjnych) ważny atut. Autorka powołuje się na wiele różnych i wiarygodnych źródeł (w tym dane statystyczne), co podkreśla jeszcze zalety praktyczne tej pracy. Książka ma charakter komplementarny wobec innych pozycji o tej tematyce, które ukazały się na polskim rynku wydawniczym.

Prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński:
Jest to oryginalne opracowanie obejmujące zagadnienia rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce w aspekcie czynników na ten rozwój wpływających. Mocną stroną tej książki jest: wszechstronne podejście do uwarunkowań rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, głęboka i umiejętna kwerenda literatury, a szczególnie literatury anglojęzycznej, uzyskanie i wykorzystanie danych statystycznych, długi zakres czasowy badań (20 lat), a także umiejętne zastosowanie metod statystycznych oraz interpretowanie wyników.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-764-1793-6

Liczba stron: 380

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 68,00 zł