Władimir Bukowski

Władimir Bukowski (u. 1942) pisarz i publicysta rosyjski, dysydent, obrońca praw człowieka. W latach 60. władze radzieckie umieściły go w szpitalu psychiatrycznym w celu „reedukacji”, był też kilkakrotnie więziony. W 1976 roku został wydalony z ZSRR, zamieszkał w Wielkiej Brytanii.