Wiktor Weintraub

Wiktor Weintraub (1908-1988), historyk literatury. Badacz literatury staropolskiej i romantycznej.