Koszyk 0

Zestawienie zmian Regulaminu kart prezentowych sklepu matras.pl.

Nowy regulamin ze zmianami zacznie obowiązywać od dn. 14.12.2016

 

Punkt regulaminu

Poprzedni zapis

Obecny zapis

I. Definicje 

Wydawca – Matras Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 38B, 02-232 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000252298, NIP: 634-10-05-237, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 42 509 188,00 zł. 

Wydawca – Matras Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa,   wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000252298, NIP: 634-10-05-237, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 42 509 188,00 zł. 

 

II. Warunki ogólne 

9. W sytuacji, gdy mimo uszkodzenia Karty, będzie możliwe na podstawie numeru Karty ustalenie przez Wydawcę informacji o aktualnej wartości nominalnej Karty, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania, w zamian za zwrot Karty uszkodzonej, nowej Karty o wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej Karty uszkodzonej. Termin ważności Karty upływa zgodnie z terminem ważności Karty uszkodzonej. W takim przypadku wymiana Karty może być wykonana tylko w centrali Wydawcy tj. przy ul. Łopuszańskiej 38B, 02-232 Warszawa.

9. W sytuacji, gdy mimo uszkodzenia Karty, będzie możliwe na podstawie numeru Karty ustalenie przez Wydawcę informacji o aktualnej wartości nominalnej Karty, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania, w zamian za zwrot Karty uszkodzonej, nowej Karty o wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej Karty uszkodzonej. Termin ważności Karty upływa zgodnie z terminem ważności Karty uszkodzonej. Wymiana Karty może być wykonana tylko w centrali Wydawcy tj. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.

 

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Matras

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Księgarniach Wydawcy aktywne i  nieuszkodzone Karty Podarunkowe Matras a nadto posiadające aktualny termin ważności oraz wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. Karty bez numeru PIN na reweresie to karty, które były wprowadzone przed udostępnieniem opcji płatności w sklepie internetowym matras.pl.  

 

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Księgarniach Wydawcy aktywne i  nieuszkodzone Karty Podarunkowe Matras a nadto posiadające aktualny termin ważności oraz wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. Karty bez numeru PIN na rewersie to karty, które były wprowadzone przed udostępnieniem opcji płatności w sklepie internetowym matras.pl.  

 

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Matras

2. Przy zapłacie Kartą, stan wartości nominalnej Karty ulega obniżeniu o wartość nabywanych Towarów. 

 

2. Przy zapłacie przy użyciu Karty, stan wartości nominalnej Karty ulega pomniejszeniu o wartość nabywanych Towarów. 

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Matras

4. W przypadku dokonywania zapłaty Kartą na stronie internetowej matras.pl  za pośrednictwem udostępnionych tam funkcjonalności, możliwe jest dokonanie zapłaty za Towar za całkowitą cenę (wraz z ceną dostawą) nie niższą niż wartość nominalna Karty, tzn. nie jest możliwe dokonanie dopłaty w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym.   

 

4. W przypadku dokonywania zapłaty przy użyciu Karty na stronie internetowej matras.pl  za pośrednictwem udostępnionych tam funkcjonalności, możliwe jest dokonanie zapłaty za Towar za całkowitą wartość zamówienia (wraz z ceną dostawy) nie wyższą niż wartość nominalna Karty i nie jest możliwe dokonanie dopłaty w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym.   

 

IV. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Kart Podarunkowych Matras 

 

1. Karty Podarunkowe Matras są kartami na okaziciela.  

 

1. Karty Podarunkowe Matras są kartami na okaziciela.  Wydawca sprzedaje dwa rodzaje kart: karty z numerem PIN dedykowane do zakupów na stronie internetowej matras.pl oraz karty bez numeru PIN do realizacji w stacjonarnych Księgarniach Wydawcy.

 

V. Rozliczenia i reklamacje Towaru oraz Kart Podarunkowych Matras 

 

4. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Księgarniach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: 02- 232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B, z dopiskiem "Karta Podarunkowa Matras-reklamacja".  

 

4. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Księgarniach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, z dopiskiem "Karta Podarunkowa Matras-reklamacja".  

VI. Postanowienia końcowe 

 

2. Użytkownik ma prawo sprawdzenia w każdym czasie wartości nominalnej Karty Podarunkowej Matras, co następuje bezpośrednio w Księgarni Wydawcy lub na stronie www.matras.pl.  

2. Użytkownik ma prawo sprawdzenia w każdym czasie wartości nominalnej Karty Podarunkowej Matras, co następuje bezpośrednio w Księgarni Wydawcy lub na stronie www.matras.pl.  

 

Warszawa, data udostępnienia niniejszego regulaminu: dnia 18.08.2015 r. 

 

Regulamin obowiązuje od 14.12.2016 r.

 

180 księgarni Matras Zawsze po drodze Znajdź księgarnię
Matras caffe Miłe chwile z rodziną Przestrzeń malucha
Koszty dostawy Do księgarni za 0 zł! Sprawdź
Karta prezentowa Sprawdź