Koszyk 0

Zestawienie zmian Regulaminu sklepu matras.pl.

Nowy regulamin wraz ze zmianami dostępny będzie od dnia 14.12.2016 

Zestawienie zmian Regulaminu sklepu matras.pl.

 

Paragraf regulaminu

Poprzedni zapis

Obecny zapis

 

1. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://www.matras.pl, jest prowadzona przez Matras Spółka Akcyjna, 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 42 509 188,00 złotych i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

1. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://www.matras.pl, jest prowadzona przez Matras Spółka Akcyjna, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 42 509 188,00 złotych i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

 

4. Zamawiający w księgarni internetowej matras.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie matras.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 

4. Klient dokonujący zamówienia w księgarni internetowej matras.pl zwany dalej „KLIENTEM” powinien wcześniej zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie matras.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1.

6. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanej księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY lub w innych punktach odbioru wskazanych na stronie www.matras.pl KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie podanym na stronie www.matras.pl/pomoc. Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji. Możliwy jest zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

 

6. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanej księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY lub w innych punktach odbioru wskazanych na stronie www.matras.pl KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie podanym na stronie www.matras.pl/pomoc. W przeciwnym wypadku, Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji. Możliwy jest zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

 

 

7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj: 
http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy . Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie matras.pl.

7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj:
http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy .

Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie matras.pl.

Płatności elektroniczne obsługiwane są przez spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, której nadano numer NIP: 779-236-98-87, numer REGON: 301345068 oraz przez spółkę PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez  Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której nadano numer NIP: 779-23-08-495, numer REGON: REGON 300523444.

Za obsługę finansową płatności sklepu internetowego matras.pl odpowiedzialna jest Mat Finance Sp. z o.o. Hoża 43/49/11, 00-681 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000638175, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738.

 

§ 3.

3. Ceny PRODUKTÓW podane w księgarni internetowej matras.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY. Ceny podane w księgarni internetowej matras.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY.

3. Ceny PRODUKTÓW podane w księgarni internetowej matras.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY. Ceny podane w księgarni internetowej matras.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY. Ceny PODUKTÓW mogą ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zamówienie KLIENTA dokonane przed datą wejścia w życie zmian cen lub warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży. 

 

§ 4.

Termin realizacji zamówień

Warunki realizacji zamówień

§ 4.

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do sześciu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia. Dni robocze, to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 4.

2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu podany jest na stronie http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy .

2. Informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu i podany jest na stronie http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy. Informacja o terminie wysyłki znajdująca się przy PRODUKTACH uwzględnia konieczność skompletowania wszystkich zamawianych PRODUKTÓW oraz ich dostępność. SPRZEDAWCA potwierdza termin KLIENTOWI termin wysyłki po złożeniu przez KLIENTA zamówienia.

 

§ 4.

3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu”.

 

3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.

 

§ 4.

4. W przypadku PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym PRODUKCIE. W przypadku łącznego zamówienia PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” i innych działów, termin realizacji zamówienia odpowiada późniejszemu terminowi realizacji z działu „Zapowiedzi”. Podczas składania zamówienia, KLIENT korzystając z funkcjonalności strony matras.pl może podjąć decyzję o przyśpieszeniu terminu realizacji zamówienia dla PRODUKTÓW z innych działów niż „Zapowiedzi” i skorzystać z podstawowego terminu dostawy. W tym celu należy złożyć dwa oddzielne zamówienia - jedno zawierające podstawowe produkty, drugie zawierające produkty z działu „Zapowiedzi”.

 

4. W przypadku PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” orientacyjny termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym PRODUKCIE. PRODUKTY określane jako „Zapowiedzi” są dostępne w przedsprzedaży, tzn. wysyłka takiego PRODUKTU nastąpi wtedy, gdy PRODUKT będzie dostępny w magazynie SPRZEDAWCY. W przypadku łącznego zamówienia PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” i innych działów, termin realizacji zamówienia odpowiada późniejszemu terminowi realizacji z działu „Zapowiedzi”. Podczas składania zamówienia, KLIENT korzystając z funkcjonalności strony matras.pl może podjąć decyzję o przyśpieszeniu terminu realizacji zamówienia dla PRODUKTÓW z innych działów niż „Zapowiedzi” i skorzystać z podstawowego terminu dostawy. W tym celu należy złożyć dwa oddzielne zamówienia - jedno zawierające podstawowe produkty, drugie zawierające produkty z działu „Zapowiedzi”.

 

§ 4.

 

5. W przypadku niedostępności zamówionych PRODUKTÓW w magazynie SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA zawiadamia o tym KLIENTA wysyłając stosowną wiadomość na podany przez KLIENTA adres e-mail. Nie później niż w terminie do 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia, KLIENTOWI zostają zwrócone pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

§ 4.

 

6.  W przypadku, gdy KLIENT nie podejmie decyzji o przyśpieszeniu realizacji zamówienia dla PRODUKTÓW z innych działów niż „Zapowiedzi”, SPRZEDAWCA dostarczy KLIENTOWI przedmiotowe PRODUKTY w ustawowym terminie 30 dni. W pozostałym zakresie, zamówienie dotyczące Zapowiedzi zostaje anulowane o czym Klient jest zawiadamiany na podany adres e-mail, chyba że termin realizacji dla PRODUKTÓW z działów „Zapowiedzi” jest dłuższy. W przypadku anulowania zamówienia w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI wpłacone przez niego środki na poczet realizacji zamówienia w zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@matras.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: BOOKS LOGISTICS S.A., Moszna Parcela 29, 05-840 Brwinów (sugerowany dopisek: odstąpienie od umowy z Matras S.A. księgarnia internetowa matras.pl). SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez umożliwienie KLIENTOWI wysyłki skanu oświadczenia na adres e-mail: kontakt@matras.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: BOOKS LOGISTICS S.A., Moszna Parcela 29, 05-840 Brwinów (sugerowany dopisek: odstąpienie od umowy z Matras S.A. księgarnia internetowa matras.pl) lub złożone za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności elektronicznej na stronie matras.pl. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 5.

10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

10. KLIENT pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.

 

§ 5.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze lub przy użyciu karty prezentowej, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§ 6.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail kontakt@matras.pl

 

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail kontakt@matras.pl chyba że SPRZEDAWCA udostępni odpowiednią funkcjonalność na stronie matras.pl

§ 8.

1. Administratorem danych osobowych jest Matras Spółka Akcyjna, 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B; wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 21 834 188,00 złotych.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Matras Spółka Akcyjna, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 42 509 188,00 złotych.

§ 10.

1. Strona internetowa www.matras.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Matras Spółka Akcyjna, 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 21 834 188,00 złotych i zwaną dalej również „Administratorem”.

 

1. Strona internetowa www.matras.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Matras Spółka Akcyjna, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 42 509 188,00 złotych i zwaną dalej również „Administratorem”.

§ 10.

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@matras.pl lub za pomocą formularza kontaktowego: http://www.matras.pl/pomoc/kontakt lub listownie na adres Matras Spółka Akcyjna, 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B.

 

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@matras.pl lub za pomocą formularza kontaktowego: http://www.matras.pl/pomoc/kontakt lub listownie na adres Matras Spółka Akcyjna, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7.

§ 11.

W przypadku nieuznania przez SPRZEDAWCĘ reklamacji, KLIENT, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Są to alternatywne metody rozstrzygania sporów (tzw. ADR). Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php].

 

1. W przypadku nieuznania przez SPRZEDAWCĘ reklamacji, KLIENT, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Są to alternatywne metody rozstrzygania sporów (tzw. ADR). Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php].

§ 12.

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej matras.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu,

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej matras.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od 15.07.2016

Regulamin obowiązuje od 14.12.2016 r.

 

180 księgarni Matras Zawsze po drodze Znajdź księgarnię
Matras caffe Miłe chwile z rodziną Przestrzeń malucha
Koszty dostawy Do księgarni za 0 zł! Sprawdź
Karta prezentowa Sprawdź