Koszyk 0
Opis:
Autorami opracowania są Członkowie Zwyczajni i Honorowi Koła Naukowego „Economy&Society" działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rynek ubezpieczeń to jeden z segmentów rynku finansowego. Jest on ściśle związany z pozostałymi ogniwami systemu finansowego. Opracowanie to dotyczy ubezpieczeń gospodarczych i społ ... ecznych. Te pierwsze to głównie instrumenty fakultatywne, drugie - obligatoryjne. Czytelnik z książki tej dowie się o: - instytucjach oferujących ubezpieczenia gospodarcze, o ich rodzajach, kondycji, udziale w rynku itp., - produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, - kanałach dystrybucji ubezpieczeń, - zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym, - nadzorze nad rynkiem ubezpieczeniowym, - pozostałych instytucjach obecnych na rynku ubezpieczeniowym, - ZUS i KRUS - instytucjach rynku ubezpieczeń społecznych, - sytuacji demograficznej Polski. „W ostatnich latach rynek ubezpieczeniowy zaliczał się do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów usług finansowych w Polsce. Ubezpieczenie dzięki mechanizmowi stabilizującemu sytuację finansową ubezpieczonych jest jedną z najczęściej stosowanych metod zarządzania ryzykiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa." Prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki Dr Dorota Ostrowska - od 2003 roku pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej. Jest autorką ponad stu dziesięciu opracowań z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń, które ukazały się w specjalistycznych pismach o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Przyjaciół Szkół Polskich oraz prezesem Koła Naukowego „Economy&Society". Wieloletni praktyk sektora ubezpieczeń gospodarczych (kilkakrotnie wyróżniona za swoją pracę przez Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Generali Życie TU S.A.). Inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych. Dr Paweł Jamróz - pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na problemach poświęconych efektywności informacyjnej rynku kapitałowego oraz finansom behawioralnym, efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, jak również zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego, inwestor giełdowy. Dr inż. Andrzej Grzebieniak - pracownik naukowy w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbył dwukrotnie staż naukowy w European Academy of Technology & Management w Niemczech. Specjalizuje się w ubezpieczeniach gospodarczych, prowadzi też badania z zakresu zarządzania reasekuracją w zakładach ubezpieczeń działających i mających siedzibę w Polsce. Ponadto zajmuje się problematyką zarządzania wiedzą w zakresie kreowania relacji z klientami w zakładach ubezpieczeń, oraz problematyką budowy jednolitego rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej w kontekście dostosowania polskiego rynku ubezpieczeń do standardów UE. Koncentruje się przy tym na takich zagadnieniach jak: prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne. Dr Anna Jędrzychowska pracuje jako adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2009 r. pracownik naukowy Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka i współautorka ponad 50 referatów i artykułów naukowych z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, kompensacji szkód osobowych, oceny zakładów ubezpieczeń, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz finansów osobistych. Współautorka kilku monografii oraz członek projektów badawczych. Dr Kinga Stęplewska - adiunkt w Zakładzie Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielce, od 2000 r. zatrudniona w Instytucie Ekonomii i Administracji UJK, w 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (specjalność ubezpieczenia) na Uniwersytecie Łódzkim, pracę naukową koncentruje wokół ubezpieczeń życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli konsumenta na rynku ubezpieczeniowym. Dr Justyna Witkowska pracuje jako adiunkt w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki rynku ubezpieczeniowego, ubezpieczeń gospodarczych, jakości usług ubezpieczeniowych, satysfakcji klienta. Jest autorem licznych publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym z tej tematyki. Dr Ewa Poprawska pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest autorką i współautorką artykułów i referatów, współautorką książek z zakresu ubezpieczeń majątkowych, kompensacji szkód osobowych, metod ilościowych w ubezpieczeniach oraz członkiem kilku projektów badawczych z ww. zakresu. Beata Tarnowska - studentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Białymstoku, kierunek - Zarządzanie, specjalność - Zarządzanie organizacjami. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku - dyplom z wyróżnieniem. Członek Zwyczajny Koła Naukowego „Economy&Society". W 2014 roku brała udział w projekcie realizowanym przez Koło Naukowe - „Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce". Dr inż. Małgorzata Rutkowska-Podołowska pracuje jako adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Informatyki i Zarządzania w Katedrze Infrastruktury Zarządzania. Jest autorką ponad 150 publikacji krajowych i zagranicznych, w których podejmowała problematykę związaną ze zdrowiem, stanem środowiska, oraz ubezpieczeniami. Odbyła wiele staży naukowych za granicą, tj.: kilkuletni na Uniwersytecie w Zurychu, praktykę naukową w kasie chorych „Helvetia" i w Dziele Ekonomicznym Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu, jednomiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Wiedniu oraz na Uniwersytecie w Grecji (Saloniki). Brała udział w warsztatach naukowych w Coesfeld (Niemcy - „Trans-European Management 2002" oraz „Menschen i Organisationen 2003"). Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, takich jak: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - oddział Polski, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 2007 r. jest członkiem zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W 2009 r. uzyskała wpis do biografii do kolejnej edycji na 2010 r. - Who's Who in the Word. Dr Magdalena Swacha-Lech stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2007 r. na podstawie rozprawy pt. „Bancassurance jako przejaw powiązań banków komercyjnych i firm ubezpieczeniowych". Obecne miejsce pracy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Finansów i Rachunkowości. Zainteresowania naukowe: finanse behawioralne, bankowość, bancassurance, ubezpieczenia gospodarcze, controlling. Czytaj dalej >> << Zwiń
  • CeDeWu
  • miękka
Mniej Więcej
  • Dorota Ostrowska, Paweł Jamróz
  • 1
  • 326
  • 9788375566895
  • 9788375566895
  • ZDA9D

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena