Koszyk 0
Opis:
Ta pozycja zawiera wszelkie informacje niezbędne przy nauce chemii w szkole. Zebrano tu materiał z zakresu obowiązującego programu nauczania kierując się przede wszystkim wymaganiami nauczycieli i, co za tym idzie, potrzebami uczniów. Można tu więc znaleźć pomocne dane, zestawienia i przeliczniki, a także układ okresowy pierwiastków i opis ich właściwości. Spis treści CHEMIA NIEORGANICZNA PODSTAWOWE WIELKOŚCI CHEMICZNE ... SYMBOLE I OZNACZENIA Alfabet grecki Liczebniki greckie i łacińskie Wielokrotności i podwielokrotności (uproszczone) Przedrostki jednostek miar SI Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATOMU Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków Cząstki elementarne Masa atomowa PODSTAWOWE WIELKOŚCI PIERWIASTKÓW Masy atomowe według danych IUPAC Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków Alotropia WŁASNOŚCI PIERWIASTKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP UKŁADU OKRESOWEGO Gazy szlachetne - helowce Fluorowce Tlenowce Azotowce Węglowce Borowce Berylowce Litowce Tytanowce Wanadowce Chromowce Manganowce Żelazo, kobalt, nikiel Platynowce Miedziowce Cynkowce Skandowce i lantanowce Aktynowce ATOM W UJĘCIU KWANTOWYM Liczby kwantowe Kontur orbitalu Reguły zabudowy orbitali Promocja elektronów Rozmieszczenie elektronów w atomach PRZEMIANY JĄDROWE Rodzaje rozpadów Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych Opis ilościowy rozpadu Skład izotopowy pierwiastków Szereg promieniotwórczy uranowy Zastosowanie izotopów promieniotwórczych WIĄZANIA CHEMICZNE Podział wiązań chemicznych Wiązanie wodorowe Moment dipolowy Energia wiązania ROZTWORY Charakterystyka wody Rozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzie Mieszaniny oziębiające Gęstość wody Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°C REAKCJE REDOKS Podstawowe pojęcia Szereg elektrochemiczny metali Szereg wybranych półogniw - kolejność według wzrostu potencjału STATYKA CHEMICZNA Stałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°C Stale dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temperatury 298 K Lista popularnych wskaźników pH pH popularnych substancji i napojów Iloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 K Przykłady roztworów buforowych CHEMIA BARW Wiadomości podstawowe Barwa płomienia Barwne roztwory WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CIEKŁYCH WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI STAŁYCH CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WYBRANYCH PIERWIASTKÓW Srebro Glin Złoto Węgiel Chrom Miedź Żelazo Mangan Azot Sód Siarka Cynk CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH PARAMETRY GAZÓW RZECZYWISTYCH SAMORZUTNOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ WARTOŚCI STANDARDOWYCH ENTROPII I ENTALPII TWORZENIA CIEPŁO PRZEMIAN FAZOWYCH FUNKCJE TERMODYNAMICZNE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH CHEMIA ORGANICZNA IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Izomeria WĘGLOWODORY Szereg homologiczny n-alkanów Szereg homologiczny n-alkenów Szereg homologiczny n-alkinów ZWIĄZKI KARBONYLOWE Podstawowe aldehydy Szereg homologiczny ketonów KWASY I ESTRY ORGANICZNE Najważniejsze kwasy monokarboksylowe Kwasy dikarboksylowe Inne kwasy AMINOKWASY Podstawowe aminokwasy białkowe CUKRY - WĘGLOWODANY, SACHARYDY Cn(H2O) n Przykłady cukrów prostych Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22O11 Przykłady dwucukrów Przykłady wielocukrów POLIMERY I POLIKONDENSATY Informacje podstawowe Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów Polimery-monomery - właściwości Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych LABORATORIUM Łaźnie grzejne Łaźnie i mieszaniny chłodzące Symbole zagrożenia CHEMIA CZŁOWIEKA Skład pierwiastkowy ciała ludzkiego GEOCHEMIA Występowanie pierwiastków we Wszechświecie Budowa Ziemi Zawartości wagowe Średnia zawartość pierwiastków Skład suchej atmosfery Skład powietrza Ilość wody w zewnętrznych strefach Ziemi Skład chemiczny wód morskich Skład pierwiastkowy litosfery Źródła Czytaj dalej >> << Zwiń
  • Greg
  • twarda
Mniej Więcej
  • Agnieszka Jakubowska, Iwona Król
  • 2007
  • 112
  • 205
  • 142
  • 978-83-7517-008-5
  • 9788375170085
  • N0283

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena