Koszyk 0
Opis:
Zagadnienia socjalizacji i kształtowania się tożsamości są przedmiotem stałych zainteresowań pedagogów, a także przedstawicieli innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Zagadnienia te mają szczególny wymiar i znaczenie w społecznościach wielokulturowych, wielonarodowych, zróżnicowanych etnicznie czy wyznaniowo. Społeczności takie są współcześ ... nie - w warunkach nasilonych migracji ludności - niemal wszędzie, nadal jednak obszarami, na których występuje stosunkowo największe zróżnicowanie kultury pozostają regiony pograniczne państw i narodów. Takim obszarem jest pogranicze polsko-czeskie. I właśnie sprawom socjalizacji i kształtowania się tożsamości (przede wszystkim socjalizacji i tożsamości dzieci i młodzieży) na tym pograniczu poświęcone są studia pedagogiczno-socjologiczne, rozprawy i komunikaty z badań składające się na niniejszy tom. Wątki socjalizacji i tożsamości przewijają się w naturalny sposób we wszystkich publikacjach z serii „Edukacja Międzykulturowa”. Kilka z tych publikacji jest wyraźnie skoncentrowanych na wspomnianych zagadnieniach z. Podobną tematykę porusza także wiele prac pedagogicznych, etnologicznych, socjologicznych i historycznych wydanych w różnych ośrodkach akademickich po obu stronach granicy polsko-czeskiej. Wyniki dotychczasowych studiów i badań dają bogatą wiedzę o procesach socjalizacyjnych oraz o problemach kształtowania się tożsamości i zmianach w obrazie tożsamości mieszkańców pogranicza. Czas przemian ustrojowych - ostatnia dekada ubiegłego wieku - przyniósł wiele przeobrażeń w życiu społecznym, otworzył nowe perspektywy rozwojowe i dał nowe nadzieje. W publikacjach z tamtych lat można bez trudu znaleźć tego przykłady. Zakres i intensywność przemian dokonujących się w wielu państwach i społeczeństwach europejskich - także w Polsce i w Czechach - nie pozostają bez wpływu na socjalizację i poczucie tożsamości dzieci i młodzieży (także ludzi starszych). Pierwsze lata nowego wieku i tysiąclecia były okresem usilnych starań o rozszerzenie Unii Europejskiej. Od kilku lat Polacy i Czesi (szerzej - obywatele naszych państw) są także obywatelami UE. Dokonują się ważne zmiany w warunkach życia, edukacji, pracy, sposobach komunikowania się i przemieszczania na terenie znacznej części Europy. W tej sytuacji zrozumiałe jest stawianie pytań i podejmowanie badań dotyczących spraw socjalizacji i tożsamości w tych nowych - jakże pod wieloma względami radykalnie różnych od znanych przed rozszerzeniem UE w roku 2004 - kontekstach politycznych, prawnych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, edukacyjnych i innych. Próby zaledwie wstępnych i cząstkowych odpowiedzi znajdują się w niniejszym zbiorze. Spostrzeżenia, wyniki badań i studiów oraz refleksje przedstawione w poszczególnych tekstach dotyczą zarówno ogólnych kwestii socjalizacji i tożsamości na pograniczu polsko-czeskim (i pograniczach w ogóle), jak i - przede wszystkim - socjalizacji i przejawów tożsamości w kilku podstawowych środowiskach wychowawczych, a mianowicie w szkole, w rodzinie, w grupach rówieśniczych, w społecznościach lokalnych, w grupach subkulturowych i w szczególnych grupach młodzieży (np. sportowców). Obok niedawno wydanej monografii opisującej rzeczywisty stan edukacji międzykulturowej w Polsce i w państwach ościennych - po integracji z UE - jest to kolejny przyczynek do wiedzy o wychowaniu w środowiskach pogranicza państw i narodów, w tym przypadku na pograniczu polsko-czeskim. Kontynuacją i rozszerzeniem tych najnowszych tomów z serii „Edukacja Międzykulturowa” będzie zbiór prezentujący zagadnienia socjalizacji i kształtowania się tożsamości w różnych regionach pogranicznych w Polsce i w kilku sąsiednich państwach (na Białorusi, w Czechach, na Litwie) i jednym z państw blisko położonych, a słabo znanych w naszym kraju (na Łotwie). Prace te są ilustracją aktualnych możliwości, ale również tradycyjnych i nowych problemów socjalizacji i wychowania oraz kształtowania się tożsamości w środowiskach wielokulturowych. Czytaj dalej >> << Zwiń
Mniej Więcej
  • Praca zbiorowa
  • 2008
  • 234
  • 978-83-7441-978-9
  • 9788374419789
  • ZD02Y

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena