Koszyk 0
Opis:
Wstęp Europa HEINZ DUCHHARDT, Christianitas versus Europa? Przemiany w międzynarodowym prawie traktatowym XVIII wieku GABRIELA WĄS, Stosunki między państwem i kościołem na wybranych przykładach europejskich w okresie nowożytnym: powstawanie kościołów terytorialnych OTFRIED CZAIKA, Carolus Redivivus oder der wiederaufwachende nordische Löwe – Das Bild Karls XII. als Retter des Protestantismus in der proschwedischen Publizistik Śląsk czasów habsburskich ARNO HERZIG ... Die Monokonfessionalisierung Schlesiens als politisches Programm der Habsburger vom 16. bis zum 18. Jahrhundert JAN KOPIEC, Konwencja altransztadzka z 1707 roku w relacjach papieskich dyplomatów ADAM PERŁAKOWSKI, Saksonia wobec konwencji w Altranstädt. Misja Kaspara Christiana von Seligmanna w Wiedniu w latach 1707–1709 AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA, Ikonografia konwencji altransztadzkiej – obraz politycznych i religijnych kontekstów traktatu we współczesnych mu dziełach sztuk plastycznych LUCYNA HARC, Ocena roli i znaczenia konwencji altransztadzkiej w piśmiennictwie śląskim XVIII wieku JÓZEF PATER, Kościoły pokoju i łaski przejawem tolerancji religijnej na Śląsku JÓZEF SWASTEK, Konwersja Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera) z protestantyzmu na katolicyzm ANTONI KIEŁBASA, SDS, Trzebnica po wojnie trzydziestoletniej BOGUMIŁA BURDA, Wpływ konwencji w Altranstädt na kształtowanie się protestanckiego szkolnictwa średniego na Dolnym Śląsku do 1740 roku TOMASZ JAWORSKI, Konfesjonalizacja życia społecznego na pograniczu śląsko-łużyckim w pierwszej połowie XVIII wieku KRYSTYN MATWIJOWSKI, Pietyści a Konwencja w Altranstädt RENATA CZYŻ, Władza świecka i duchowna wobec książki protestanckiej w księstwie cieszyńskim Śląsk czasów pruskich PETER BAUMGART, Staat und Kirche im bikonfessionellen Schlesien zwischen Staatsräson und Aufklärung JACEK DĘBICKI, Władza habsburska na Śląsku a sprawy religijne w piśmiennictwie śląskoznawczym 2. połowy XVIII i początku XIX wieku LESZEK ZIĄTKOWSKI, Problem sekularyzacji życia społecznego a emancypacja Żydów w dziele J.Ch. Dohma Über Bürgerliche Verbesserung der Juden (1781) Prusy JANUSZ MAŁŁEK, Kalwini polscy i litewscy w Królewcu w początkach XVIII wieku JACEK WIJACZKA, „Tolerancja podatkowa”. Żydzi w Prusach Brandenburskich w XVIII wieku SŁAWOMIR KOŚCIELAK, „Dwóch jest antychrystów na ziemi, sułtan i papież”. Sprawa rektora Ernesta Augusta Bertlinga – przyczynek do dziejów polemiki religijnej w Gdańsku połowy XVIII wieku Rzeczpospolita Polsko-Litewska ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Jakub Sobieski na Jasnej Górze BOGDAN ROK, Wielka wojna północna w pamiętnikach duszpasterzy katolickich MAŁGORZATA SKWARCZYŃSKA, Niepublikowane dokumenty dotyczące wyprawy Stanisława Leszczyńskiego po koronę polską w 1733 roku JACEK SZPAK, Struktura organizacyjna i społeczna zakonu paulinów w Rzeczypospolitej w czasach saskich FILIP WOLAŃSKI, Bernardyni w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVIII wieku w świetle piśmiennictwa staropolskiego PIOTR BADYNA, Wychowanie obywatelskie w koncepcjach edukacyjnych pijarów i jezuitów MICHAŁ ZWIERZYKOWSKI, Kwestie religijne w polityce sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696–1732 MONIKA WYSZOMIRSKA, Kon. ikt między szlachtą a duchowieństwem katolickim w Rzeczypospolitej w okresie rządów Augusta III Wettyna DARIUSZ ROLNIK, „Konteksty religijne” i ich specy. ka w rzeczywistości politycznej Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764–1795) ANDRZEJ STROYNOWSKI, Rola biskupów w obradach sejmów lat 1778–1786 DARIUSZ NAWROT, Polska wobec zakończenia wojny austriacko-tureckiej w 1790 roku. Zabiegi dyplomatyczne o umieszczenie polskiego reprezentanta w kongresie pokojowym MACIEJ FORYCKI, Rzeczpospolita tolerancyjna i fanatyzm Polaków. Ewolucja poglądów Woltera na temat sytuacji wyznaniowej w Polsce XVIII wieku Summary Indeks nazwisk Czytaj dalej >> << Zwiń
Mniej Więcej
  • Lucyna Harc, Gabriela Wąs
  • 2009
  • 0
  • 500
  • 237
  • 168
  • 97883-2293-0298
  • 9788322930298
  • Y4447

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena