Koszyk 0
Opis:
Obecne nowe, czwarte wydanie tej książki, przetłumaczone z 39 wydania niemieckiego.Różni się nie tylko objętością ale przede wszystkim zmianami merytorycznymi od poprzednich. Jest to niemal nowa książka, poszerzona o nowe tematy i uwspółcześniona. To, co się zmieniło w podręczniku - to jego wewnętrzna logika przewijających się tematów, ich lapidarnym przedstawieniu oraz wzajemnym powiązaniu; umożliwia to projektowanie nawet najbardziej złożonych programowo i przestrzennie obiektów ... SPIS TREŚCI: PODSTAWY Wyjaśnienie znaków i skrótów........................................................1 Normy Normy DIN......................................................................................2 Jednostki SI....................................................................................4 Rysunki Formaty papieru wg DIN 476, 4999...............................................6 Rysunki techniczne wg DIN 824.....................................................7 Układ rysunków..............................................................................8 Rysunki budowlane wg DIN 1356..................................................9 Symbole na rysunkach budowlanych wg DIN 1356.....................10 Symbole dla zaopatrzenia w wodę wg DIN 1988.........................14 Symbole dla instalacji elektrycznych wg DIN 18015....................16 Symbole dla techniki zabezpieczeń.............................................19 Symbole dla instalacji gazowych..................................................20 Rysowanie ręcdzne......................................................................21 Rysowanie komputerowe.............................................................22 Miary Porównanie miar niemieckich i angielskich..................................23 Miary, ciężary, temperatura..........................................................24 Przetwarzanie miar angielskich na milimetry...............................25 Obciążenia stałe...........................................................................26 Obciążenia ruchome....................................................................32 Budowanie bez barier Wymiary dla niepełnosprawnych na wózkach..............................33 Budynki użyteczności publicznej wg DIN 18024............................34 Mieszkania wolne od barier wg DIN 18025..................................35 Mieszkania wolne od barier wg Wzorcowych przepisów budowlanych (MBO)....................................................37 Podstawy wymiarów i stosunki wymiarów Człowiek jako miara i cel..............................................................38 Człowiek miarą wszystkich rzeczy................................................39 Wymiary ciała a zapotrzebowanie na miejsce..............................40 Geometryczna koordynacja wymiarów.........................................42 Geometryczne stosunki wymiarów...............................................43 Koordynacja wymiarowa w budownictwie nadziemnym...............46 Biologia budowli Podstawy......................................................................................48 Klimat pomieszczeń.....................................................................49 Pola elektromagnetyczne.............................................................50 Postrzeganie optyczne Oko...............................................................................................51 Człowiek a barwa.........................................................................53 PROCES PLANOWANIA Projektowanie Co to jest projektowanie?.............................................................54 Poziomy odniesienia....................................................................55 Arkusz pytań.................................................................................56 Budowanie zrównoważone Ogólnie, planowanie, budowanie.................................................58 Źródła oszczędności.....................................................................59 Facility managment (Zarządzanie udogodnieniami) Otoczenie.....................................................................................60 Metody..........................................................................................61 Budowanie w stanie istniejącym Zachować i zmieniać....................................................................62 Opieka nad zabytkami..................................................................63 Ochrona zabytków........................................................................64 Zapis stanu istniejącego...............................................................65 Zmiana użytkowania.....................................................................66 Planowanie i kierowanie budową Publiczne prawo budowlane.........................................................68 Prywatne prawo budowlane, VOB, HOAI.....................................69 Fazy świadczeń............................................................................70 Wskaźniki użytkowania budowlanego..........................................75 Tereny oddzielające.....................................................................76 Koszty budowy.............................................................................77 CZĘŚCI BUDYNKU Posadowienie Wykopy budowlane......................................................................78 Fundamenty.................................................................................81 Izolacje wodochronne, drenaż......................................................83 Remont.........................................................................................85 Ściany Mur z kamienia.............................................................................86 Mur z elementów mineralnych......................................................87 Konstrukcje mieszane..................................................................90 Remont.........................................................................................91 Stropy Konstrukcje stropów.....................................................................92 Remont.........................................................................................93 Renowacja betonu........................................................................94 Podłogi.........................................................................................95 Dachy Formy dachów..............................................................................97 Dachy spadziste...........................................................................98 Dachy płaskie.............................................................................103 Okna Usytuowanie...............................................................................108 Wymagania................................................................................109 Rodzaje otwierania.....................................................................110 Ochrona cieplna wg EnEV 2009................................................111 Ochrona dźwiękowa...................................................................112 Czyszczenie elewacji TRA 900 + AUFZV..................................113 Okna dachowe...........................................................................114 Świetliki.......................................................................................115 Szkło Podstawy....................................................................................116 Szyby zespolone........................................................................117 Szyby bezpieczne i dźwiękochłonne..........................................119 Szkło optycznie zmienne............................................................120 Szkło lane...................................................................................120 Drzwi szklane.............................................................................120 Szkło profilowane.......................................................................121 Pustaki szklane..........................................................................122 Szyby ogniochronne...................................................................123 Przeszklenia elewacji.................................................................124 Drzwi Usytuowanie...............................................................................125 Konstrukcje.................................................................................126 Drzwi specjalne..........................................................................127 Bramy.........................................................................................128 Zamki..........................................................................................129 Zabezpieczenie budynków i terenu............................................130 VIII Schody Stałe zasady...............................................................................132 Reguły........................................................................................133 Konstrukcje.................................................................................134 Pochylnie, schody kręte.............................................................135 Drabiny robacze i pożarowe.......................................................137 Schody ruchome........................................................................138 Pochylnie ruchome.....................................................................139 Dźwigi Stałe zasady...............................................................................140 Sterowanie.................................................................................141 Budynki mieszkalne....................................................................142 Budynki użyteczności publicznej................................................143 Dźwigi towarowe........................................................................144 Dźwigi hydrauliczne....................................................................145 Konstrukcje specjalne................................................................146 MIESZKANIE Podstawy Podstawy projektowania.............................................................147 Polityka budowy mieszkań.........................................................148 Gęstość zabudowy Wskaźniki...................................................................................149 Zorientowanie budynku Metody zabudowy......................................................................150 Udostępnienie Udostępnienie szeregowe..........................................................151 Dostęp przez korytarze i galerie.................................................152 Domy tarasowe..........................................................................153 Dostęp przez trakty....................................................................154 Rzuty poziome Domy..........................................................................................155 Mieszkania.................................................................................157 Pomieszczenia w budynku Udostępnienie............................................................................158 Kuchnie......................................................................................161 Strefy pobytowe..........................................................................166 Łazienki......................................................................................172 Pomieszczenia gospodarcze......................................................174 Garaże i wiaty.............................................................................178 RÓŻNE OBIEKTY POBYTOWE Domy studenta Ogólne wskazówki planowania..................................................179 Mieszkania i domy seniora Różne rozwiązania.....................................................................180 Domy opiekuńczo-lecznicze.......................................................181 Przykłady....................................................................................182 Hotele Podstawy....................................................................................183 Pokoje........................................................................................184 Przykłady....................................................................................185 Gastronomia Restauracje i kawiarnie..............................................................186 Sale dla konsumentów...............................................................188 Restauracje szybkiej obsługi......................................................189 Kuchnie restauracyjne................................................................190 Wielkie kuchnie wysyłkowe........................................................193 Przykłady wielkich kuchni...........................................................195 Schroniska młodzieżowe (hostele) Ogólne wskazówki planowania..................................................196 Domki letniskowe i weekendowe Ogólne wskazówki planowania....................................................197 Motele Ogólne wskazówki planowania..................................................198 Kempingi Ogólne wskazówki planowania..................................................199 KSZTAŁCENIE + NAUKA Żłobki, przedszkola, świetlice Udostępnienie i formy budowlane..............................................200 Pomieszczenia, obszar rekreacyjny...........................................201 Place zabaw Sprzęt do zabaw.........................................................................202 Szkoły Ogólny obszar nauczania...........................................................203 Sale specjalistyczne...................................................................204 Biblioteki, kuchnie i jadalnie.......................................................205 Komunikacja wewnętrzna, sanitariaty........................................206 Usytuowanie klas szkolnych.......................................................207 Wzorcowy program przestrzenny dla klas 1-4...........................208 Przykłady....................................................................................209 Szkoły wyższe Audytoria....................................................................................210 Przykłady audytoriów.................................................................212 Rzędy krzeseł, projekcje............................................................213 Sale seminaryjne i dla kadry naukowej......................................214 Laboratoria.................................................................................215 KULTURA Muzea Ogólnie.......................................................................................219 Sale wystawiennicze..................................................................220 Teatry Zarys historyczny........................................................................221 Typologia....................................................................................222 Widownia....................................................................................223 Rzędy krzeseł.............................................................................224 Scena.........................................................................................225 Przestrzenie pomocnicze...........................................................227 Warsztaty i pokoje dla personelu...............................................228 Przestrzeń dla prób i dodatkowa dla publiczności......................229 Modernizacja i rozbudowa..........................................................230 Sale koncertowe Powstanie, warianty...................................................................231 Wyposażenie techniczne, organy, orkiestra...............................232 Akustyka.....................................................................................233 Kina Projekcja.....................................................................................234 Sala kinowa................................................................................235 Kina multipleksowe.....................................................................236 Przykłady kin multupleksowych..................................................237 Kina samochodowe....................................................................238 Cyrki Cyrki stałe...................................................................................239 IX Ogrody zoologiczne Podstawy....................................................................................240 Utrzymanie zwierząt...................................................................241 Ogrodzenia.................................................................................242 ADMINISTRACJA + BIURO Budynki biurowe Struktury.....................................................................................243 Tendencje i kryteria....................................................................244 Typologia do 1980......................................................................245 Typologia od 1980......................................................................246 Zapotrzebowane na powierzchnię..............................................247 Miejsca pracy przy monitorze.....................................................248 Archiwizacja...............................................................................249 Dodatkowe powierzchnie...........................................................250 Typologia pomieszczeń..............................................................251 Siatka modularna.......................................................................252 Udostępnienie............................................................................253 Technika dla budynku................................................................254 Konstrukcja.................................................................................255 Budynki wysokie Podstawy....................................................................................256 Konstrukcja.................................................................................257 Wymagania................................................................................258 Biblioteki Podstawy....................................................................................259 Meble..........................................................................................261 Wypożyczalnie, biblioteki publiczne...........................................252 Biblioteki naukowe......................................................................263 Archiwa.......................................................................................264 Banki Budynki dla banków...................................................................265 HANDEL Sklepy Wytyczne i typologie...................................................................266 Rozporządzenie o miejscach sprzedaży....................................267 Wejścia i okna wystawowe.........................................................268 Kasy i strefy przedkasowe..........................................................269 Strefy przedkasowe – przykłady.................................................270 Drogi i schody ruchome..............................................................271 Meble – wymiary........................................................................272 Sklepy z artykułami żywnościowymi...........................................273 Sklepy samoobsługowe..............................................................274 PRZEMYSŁ + RZEMIOSŁO Obiekty przemysłowe Podstawy....................................................................................275 Budynki halowe..........................................................................277 Budynki wielopiętrowe................................................................278 Transport....................................................................................279 Technika magazynowania..........................................................280 Pomieszczenia pomocnicze.......................................................282 Przykłady....................................................................................285 Warsztaty Stolarnia.....................................................................................286 Ciesielnia....................................................................................287 Wytwórnia konstrukcji metalowych.............................................288 Stacja naprawy samochodów.....................................................289 Piekarnia....................................................................................290 Zakład mięsny............................................................................291 Usługi różne...............................................................................292 Pralnia........................................................................................293 Straż pożarna.............................................................................295 BUDOWNICTWO SAKRALNE Kościoły chrześcijańskie Elementy liturgiczne...................................................................297 Meble, zakrystia.........................................................................298 Dzwonnice..................................................................................299 Synagogi Ogólne wskazówki planowania..................................................300 Meczety Ogólne wskazówki planowania..................................................301 ZDROWIE Prywatne gabinety lekarskie Pojedyncze i zgrupowane..........................................................302 Szpitale Ogólnie, koordynacja modularna................................................303 Planowanie budowlane..............................................................305 Przykłady....................................................................................306 Korytarze, drzwi, schody, dźwigi................................................307 Działy funkcyjne.........................................................................308 Przychodnie (ambulatoria).........................................................309 Centrum Opieki Medycznej – przykład.......................................310 Badania i zabiegi........................................................................311 Pielęgnowanie............................................................................317 Zarządzanie i służby socjalne....................................................324 Zaopatrzenie i usuwanie odpadów.............................................325 Instalacje techniczne..................................................................328 SPORT + REKREACJA Stadiony Ogólne rozplanowanie................................................................330 Trybuny dla widzów....................................................................331 Urządzenia sportowe Boiska do gier.............................................................................332 Lekka atletyka............................................................................335 Tenis...........................................................................................339 Golf miniaturowy.........................................................................341 Golf.............................................................................................343 Porty jachtowe (mariny)..............................................................345 Wioślarstwo................................................................................351 Jeździectwo................................................................................353 Skocznie narciarskie..................................................................355 Sporty na lodzie..........................................................................356 Sporty na lodzie. Wrotkarstwo....................................................357 Bieg szybki na wrotkach.............................................................358 Cross rowerowy BMX.................................................................359 Strzelectwo.................................................................................360 Hale sportowe Wymiary......................................................................................362 Układ, konstrukcja......................................................................364 Sprzęt.........................................................................................365 Trybuny......................................................................................366 X Przykłady....................................................................................367 Judo............................................................................................368 Zapasy........................................................................................368 Podnoszenie ciężarów...............................................................368 Boks...........................................................................................368 Badminton (kometka).................................................................368 Squash.......................................................................................369 Tenis stołowy..............................................................................369 Bilard..........................................................................................369 Siłownie (sale fitness).................................................................370 Hale wspinaczkowe....................................................................372 Kręgielnie...................................................................................373 Pływalnie rekreacyjne Publiczne pływalnie kryte...........................................................374 Pływalnie odkryte.......................................................................379 Pływalnie kryte z odkrytymi........................................................380 Prywatny basen rekreacyjny........................................................383 Regeneracja sił (SPA) Sauna i odpoczynek po saunie..................................................384 Salony gry Wyposażenike............................................................................387 KOMUNIKACJA Drogi i ulice Przestrzeń uliczna......................................................................388 Rodzaje dróg i ulic........................................................................389 Autostrady..................................................................................390 Skrajnie pojazdów......................................................................391 Przekroje drogi i ulic...................................................................392 Węzły komunikacyjne.................................................................393 Chodniki i ścieżki rowerowe.......................................................394 Ruch rowerowy...........................................................................395 Parkowanie rowerów..................................................................396 Sposoby spowalniania ruchu......................................................397 Ochrona przed hałasem.............................................................398 Urządzenia dla parkowania Samochody osobowe.................................................................399 Zawracanie samochodów osobowych........................................401 Plac parkingowy.........................................................................402 Garaże parkingowe....................................................................404 Rampy........................................................................................405 Rozporządzenie o garażach.......................................................406 Systemy parkowania..................................................................407 Samochody ciężarowe...............................................................409 Parkowanie i zawracanie samochodów ciężarowych.................410 Zajazdy przy autostradach.........................................................411 Stacje paliw................................................................................412 Myjnie.........................................................................................414 Publiczna komunikacja podmiejska Warunki, środki transportu.........................................................415 Stacje i przystanki......................................................................416 Skrajnie pojazdów......................................................................417 Dworce autobusowe...................................................................418 Koleje Tory............................................................................................420 Przewozy towarowy....................................................................422 Stacje.........................................................................................423 Budynki recepcyjne....................................................................424 Perony........................................................................................425 Wyposażenie peronów...............................................................426 Komunikacja lotnicza Podstawy....................................................................................427 Lotniska......................................................................................428 Pasy startu i lądowania..............................................................429 Terminal......................................................................................430 Terminal i płyta postojowa..........................................................431 Samoloty....................................................................................432 CMENTARZE Kostnice i krematoria..................................................................433 Groby i kaplice cmentarne..........................................................434 Układy przestrzenne...................................................................435 ROBOTY NAOKOŁO DOMU Aspekty i koncepcje projektu......................................................436 Modelowanie terenu i przygotowanie gleby...............................437 Ogrodzenia.................................................................................439 Pergole i rośliny pnące...............................................................441 Drogi, place, schody...................................................................444 Gospodarowanie wodą deszczową............................................445 Drzewa, krzewy, trawniki............................................................446 Umacnianie zboczy i brzegów....................................................448 Szklarnie.....................................................................................450 Stawki ogrodowe........................................................................451 Stawki pływackie........................................................................452 Rośliny wodne............................................................................453 Przykład......................................................................................454 ROLNICTWO Zagrodowy wiejskie Podstawy....................................................................................455 Wielkości powierzchni................................................................456 Maszyny i sprzęt.........................................................................457 Składowanie paszy.....................................................................458 Odchody i ścieki.........................................................................459 Klimat budynków inwentarskich.................................................460 Chów zwierząt Kojce dla małych zwierząt..........................................................461 Owczarnie..................................................................................463 Fermy kur niosek........................................................................464 Chlewnie.....................................................................................465 Obory dla krów mlecznych.........................................................466 Obory dla tuczu bukatów............................................................467 Stajnie koni.................................................................................468 ZAOPATRZENIE + USUWANIE ODPADÓW Podwórza załadowcze................................................................470 Rampy, mostki i podnośnie załadowcze....................................471 Zsypy do śmieci..........................................................................472 Składnice do śmieci....................................................................473 Agregatownie prądotwórcze.......................................................474 TECHNIKA DLA BUDYNKU Energie odnawialne Przegląd.....................................................................................475 Energia z ogniw słonecznych.....................................................476 Bioenergia..................................................................................477 Geoenergia i pompy ciepła.........................................................478 Elektrociepłownie, ogniwa paliwowe..........................................479 XI Fizyka budowli Ochrona cieplna.........................................................................480 Ochrona dźwiękowa...................................................................486 Akustyka pomieszczeń...............................................................491 Ochrona odgromowa..................................................................494 Światło dzienne Podstawy fizyczne......................................................................497 Pozycja Słońca...........................................................................498 Nasłonecznienie.........................................................................499 Rzucanie cienia..........................................................................502 Energia promieniowania.............................................................503 Światło z boku............................................................................504 Światło z góry.............................................................................506 Kryteria jakości...........................................................................507 Kierowanie światła......................................................................508 Osłony przed słońcem................................................................509 Oświetlenie sztuczne Rodzaje lamp.............................................................................510 Rodzaje opraw...........................................................................512 Typy lamp a obszary stosowania...............................................513 Różne usytuowania opraw.........................................................514 Geometria usytuowania opraw...................................................515 Kryteria jakości...........................................................................516 Natężenie oświetlenia................................................................517 Zastosowanie świetlówek...........................................................518 Oświetlenie miejsc pracy wg ASR 7/3, DIN EN 12464-1 (wyciąg)......................................................................................519 Ochrona przeciwpożarowa Podstawy....................................................................................520 Klasyfikacja................................................................................521 Ściany przeciwpożarowe............................................................522 Części budynku..........................................................................523 Oszklenie przeciwpożarowe.......................................................525 Zamknięcia przeciwpożarowe....................................................526 Przewody wody gaśniczej..........................................................527 Urządzenia oddymiające............................................................528 Instalacje tryskaczowe...............................................................529 Pozostałe instalacje gaśnicze....................................................530 Technika dla domu mieszkalnego Ścieki..........................................................................................531 Wentylacja pomieszczeń............................................................537 Urządzenia grzewcze.................................................................541 Małe oczyszczalnie ścieków.......................................................545 Kominy i szyby wentylacyjne Kominy.......................................................................................546 Kominki.......................................................................................547 Szyby wentylacyjne....................................................................548 Bibliografia................................................................................549 Skorowidz..................................................................................555 Rok wydania 2011 Czytaj dalej >> << Zwiń
 • Arkady
 • twarda
Mniej Więcej
 • Ernst Neufert
 • 2011
 • 4
 • 568
 • 295
 • 210
 • 978-83-213-4693-9
 • 9788321346939
 • ZAE1G

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena