Koszyk 0
Opis:
Kompendium wiedzy porządkujące i opisujące podstawowe pojęcia i informacje. Zawarta w 7 rozdziałach i kilkunastu podrozdziałach treść określa rolę i znaczenie odmiany jako podmiotu badań, środka publikacji, przedmiotu czynności prawnych, także w kontekście efektywności postępu hodowlanego. zawarto tu szeroki przegląd metod i sposobów badania odmian najważniejszych grup roślin uprawnych, a także zasady określania i identyfikacji podstawowych cech odmian, determinujących ich właściwości ... wartość użytkowa i gospodarcza. Podano zasady rejestrowania i udzielania prawnej ochrony odmianom. Dydaktyczny charakter ma obszerny wykład o rozwoju metod hodowli odmian, o postępie biologicznym, hodowlanym i odmianowym, o metodach kwantyfikowania i wymiarze ekonomicznym postępu hodowlanego\" "...Autor prezentuje też przemyślana ocenę dokonań oraz zadań na tym polu. Ma ona specyficzna wymowę - jest czyniona niejako od środka, z pozycji pracownika najważniejszej instytucji w tym obszarze -Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin uprawnych." Książka ta została napisana dla szerokiego kręgu odbiorców i ma służyć pomocą wszystkim osobom i podmiotom, które na co dzień lub nawet tylko okresowo mają lub będą miały do czynienia z odmianoznawstwem roślin upraw­nych. Będzie ona przydatna przede wszystkim w nauczaniu odmianoznawstwa przyszłych rolników i hodowców roślin. Przedmiot ten jest ujęty w programach uczelni rolniczych, a z ważniejszymi elementami tej wiedzy są zapoznawani także uczniowie szkół rolniczych niższych szczebli. Dla tej grupy odbiorców książka jest polecana jako podręcznik omawiający problematykę odmiano­znawstwa w sposób usystematyzowany i skrótowy. W znacznym stopniu ograniczy to potrzebę jej zgłębiania poprzez lekturę różnych publikacji, jakkol­wiek jest to - zdaniem autora - najefektywniejszy, choć bardziej pracochłonny sposób studiowania. Z myślą głównie o uczących się rolnictwa przyjęto zasadę nawiązywania w kolejnych rozdziałach do problematyki przedstawionej wcze­śniej. Zgodnie ze starorzymską zasadą repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matkę uczenia się), ułatwi to przyswajanie najbardziej istotnej problematyki przedstawionej w książce. Materiał zawarty w książce może być pomocny i użyteczny także dla nauczycieli akademickich i szkół rolniczych niższych szczebli, jak również dla pracowników instytutów rolniczych, doradców rolniczych, a także dla użyt­kowników odmian. Jej szczególnym adresatem są twórcy i hodowcy odmian roślin uprawnych, jako uczestnicy i realizatorzy ustawicznego procesu za­równo tworzenia, jak i badania odmian, a później ich introdukcji do praktyki rolniczej. Polska Ocena Odmian po dołączeniu naszego kraju do grupy krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej stała się częścią europejskiego systemu oceny odmian. To wydarzenie o wymiarze historycznym było poprzedzone stosow­nymi przygotowaniami natury legislacyjnej i organizacyjnej, jakkolwiek obo­wiązujące w tej mierze polskie standardy były od kilkunastu lat w znacznym stopniu dostosowywane do europejskich. Ogólne zasady merytorycznej dzia­łalności polskiej Oceny Odmian nie zmienią się w związku z tym w sposób za­sadniczy. Będzie ona jednak podlegać stałym korektom, wynikającym z rozwo­ju metod badawczych, także z powodu innego rozłożenia priorytetów (np. wzrost znaczenia badań odrębności, wyrównania i trwałości). Przystąpienie do Unii Europejskiej zmieni też część procedur rejestracji i udzielania odmianom prawnej ochrony. Istnieje wiele przesłanek świadczących o tym, że ocena odmian roślin uprawnych może relatywnie tracić na znaczeniu (co należy ocenić krytycznie), zastępowana przez pozamerytoryczne mechanizmy wprowadzania odmian na szeroki rynek nasienny, także w wyniku procesu globalizacji. Coraz częściej wymuszają one skrócenie drogi odmiany od pola hodowcy na pole producenta. Czytaj dalej >> << Zwiń
Mniej Więcej
  • Ryszard Szymczyk
  • 2006
  • 1
  • 248
  • 238
  • 167
  • 83-09-01827-4
  • 9788309018278
  • L5814

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena