Koszyk 0
Opis:
* W przeciągu dni uzyskasz o wiele więcej potężnej siły niż udało ci się wypracować przez wiele lat kulturystyki i ćwiczeń ogólnorozwojowych. * Poznaj sekrety sztuk walk, pozwalające błyskawicznie wydobywać siłę i uzyskiwać jej wielkie przypływy. * Dowiedz się, jak trenować na poziomie światowej klasy ciężarowców ? używając tylko masy swojego ciała. * Opanuj pompki na jednej ręce i z uniesioną nogą, aby uzyskać miażdżącą siłę górnej części ciała. * Wy­pra­cuj u sie­bie nie­ ... zmor­do­wa­ne no­gi, ro­biąc ?pistolety? ? ulu­bio­ne ćwi­cze­nie Spec­na­zu. * Po­znaj ma­gię ?smarowania gwin­tów? ? naj­sku­te­czniej­szej na świe­cie me­to­dy tre­nin­go­wej. * Miej si­łę ti­ra, za­cho­wu­jąc su­ro­wy wy­gląd bie­ga­cza. * Uzys­kaj twar­dsze, spra­wniej­sze i cho­ler­nie od­por­ne cia­ło. * Ża­dnych si­ło­wni, ma­szyn ? ża­dnych pro­ble­mów! Nie­waż­ne, gdzie je­steś, w każ­dej chwili mo­żesz zro­bić so­bie wy­bu­cho­wy tre­ning si­ło­wy. Za­­u­­wa­­ży­­łeś, że im wię­­cej umiesz, tym wię­­cej mo­­żesz osiąg­­nąć, wkła­­da­­jąc w to mniej wy­­sił­­ku? A si­­ła to też umie­­jęt­­ność i rzą­­dzi się ty­­mi sa­­my­­mi pra­­wa­­mi. Za­­ró­­wno sta­­ro­­żyt­­ni grec­­cy za­­paś­­ni­­cy, jak i za­­zdroś­­nie strze­­gą­­cy swoich se­­kre­­tów mi­­strzo­­wie kung fu czy twar­­dzie­­le ze współ­­czes­­nych od­­dzia­­łów sił spe­­cjal­­nych stwo­­rzy­­li za­­dzi­­wia­­ją­­cy ar­­se­­nał spo­­so­­bów na uzys­­ki­­wa­­nie nad­­lu­­dzkiej si­­ły. Wszy­­stkie te umie­­jęt­­no­­ści by­­ły do tej po­­ry roz­­pro­­szo­­ne, ukry­­wa­­ne w ta­­jem­­ni­­cy lub prze­­ka­­zy­­wa­­ne po kro­­pel­­ce, przez co wie­­lu z nas po­­zna­­ło smak roz­­cza­­ro­­wa­­nia i nie na­­u­­czy­­ło się osiąg­­nąć peł­­ni swo­­je­­go po­­ten­­cja­­łu. Pa­­vel Tsat­­sou­­li­­ne - ro­­syj­­ski eks­­pert od tre­­nin­­gu si­­ło­­we­­go i by­­ły in­­struk­­tor ko­­man­­do­­sów Spec­­na­­zu, ja­­ko pier­­wszy ze­­brał wie­­le z tych nie­­sa­­mo­­wi­­tych te­­chnik, two­­rząc ca­­ły ich ze­­staw, któ­­re­­go łat­­wo jest się na­­u­­czyć. W "Na­­gim Wo­­jo­­wni­­ku" Pa­­vel prze­­ka­­zu­­je in­­for­­ma­­cje o tym, co trze­­ba zro­­bić, by w jak naj­­krót­­szym cza­­sie stać się su­­per­­sil­­nym, wy­­ko­­rzy­­stu­­jąc ja­­ko ma­­szy­­nę tre­­nin­­go­­wą swo­­je cia­­ło. Czytaj dalej >> << Zwiń
 • Aha!
 • miękka
Mniej Więcej
 • Pavel Tastsouline
 • 2014
 • 0
 • 206
 • 235
 • 165
 • 9788372294296
 • 9788372294296
 • ZBO2W
 • niego

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena