Koszyk 0
Opis:
Jesteśmy świadkami rozwoju struktur i mechanizmów Unii Europejskiej. Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzebę śledzenia zmian, które się dokonują w wybranych aspektach rynku wewnętrznego. Punktem wyjściowym są w lekturze kolejne etapy integracji europejskiej. W integracji bowiem należy szukać skutków i następstw utworzenia rynku wewnętrznego. Rynek wewnętrzny zrodził się w wyniku uchwalenia Jednolitego Aktu Europejskiego, jako efekt funkcjonowania wspólnego rynku i unii celnej ... Jego następstwem stała się z kolei Unia Gospodarcza i Walutowa, która dała możliwość posługiwania się wspólnym pieniądzem. Rynek wewnętrzny nie jest celem samym w sobie. Jego istotą jest dążenie do osiągnięcia celów związanych między innymi ze zrównoważonym i trwałym rozwojem, wysokim poziomem zatrudnienia oraz spójnością gospodarczą i społeczną. Swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób, które są podstawami rynku wewnętrznego, nabierają innego wymiaru dla państw, które, przystępując do Unii, mogą z nich korzystać. Ważnymi z punktu widzenia rozwoju naszego kraju są rozdziały traktujące o polityce regionalnej. W sposób kompleksowy wyjaśniają one zasady działania polityki spójności, funduszy strukturalnych oraz sposobu ich zaprogramowania w Polsce. Szczególnie ważne są rozdziały mówiące o perspektywie finansowej 2007-2013, gdyż Polska jest w tym okresie największym beneficjentem środków unijnych i niezwykle istotna jest świadomość tego faktu oraz praca nad kolejnymi etapami wdrażania nowych programów operacyjnych. Fundusze unijne są drugim po Wspólnej Polityce Rolnej największym obszarem objętym wspólnotowym budżetem, o którym mówi się, że jest wyrazem unijnych polityk. Znajduje on odzwierciedlenie także w niniejszej lekturze. Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska: Autorka podaje wiele przykładów stanowiących ilustracje do omawianych przypadków i przepisów. Metoda prezentacji studiów przypadku ułatwia zrozumienie stosowanych w UE mechanizmów i rozwiązań oraz ilustruje, jak w praktyce realizowane są przepisy unijne, zawarte w dyrektywach wyznaczających pole manewru państwom członkowskim UE. Pokazuje ile decyzji wynika z procesu „delegowania na poziom unijny praw suwerennych państw członkowskich i gromadzenia ich na tym poziomie”, a ile decyzji nadal pozostaje w gestii samych państw członkowskich. Ta sfera współpracy jest opisana w recenzowanej książce jasno i zrozumiale, co stanowi z pewnością jej walor, bo winnych publikacjach te dwa poziomy decyzyjne nie są tak jasno oddzielone i różnice między nimi są mgliste i zacierają się. Opracowanie jest bogato ilustrowane statystykami pochodzącymi z dokumentów, w których określa się zasady finansowania Unii, jej polityki i określa się zasoby finansowe wykorzystywane jako instrumenty wykorzystywane w ramach prowadzonej polityki unijnej. Statystyki te sięgają wstecz, ale przede wszystkim, obok historii, pokazują obecną strukturę finansów UE, dla której podstawę tworzą obecne Ramy Finansowe 2007-2013. Czytaj dalej >> << Zwiń
 • Difin
 • miękka
Mniej Więcej
 • Jolanta Zombirt
 • 2011
 • 3
 • 622
 • 230
 • 160
 • 978-83-7641-544-4
 • 9788376415444
 • ZAFXP

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena