Koszyk 0
Opis:
Podręcznik stanowi pierwszy tom opracowania „Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna. Leki autonomicznego i ośrodkowego układu nerwowego\". Od uka­zania się w 1994 roku II wydania podręcznika „Zarys farmakoterapii weterynaryj­nej\" dotychczas nie ukazało się żadne obszerne opracowanie, przedstawiające ak­tualne światowe osiągnięcia w farmakoterapii weterynaryjnej. Kształcenie lekarza weterynarii, jeżeli ma on stosować racjonalną ... opartą na ostatnich osiągnięciach medycyny farmakoterapię, musi uwzględniać nowe zagadnienia z dziedziny wiedzy o lekach. Dlatego w podręczniku oprócz wielu aspektów praktyczno-klinicznych, podane zostały wiadomości, obejmujące zarówno mechanizmy działania leków na różnych poziomach (subkomorowych i molekularnych), jak i zagadnienia metabo­lizmu i farmakokinetyki, interakcji i niepożądanych działań omawianych leków. Niezwykle duży zakres współczesnej farmakologii oraz jej szerokie powiązania z in­nymi dziedzinami biologii i medycyny sprawiają, że nauczanie tej dyscypliny staje się zagadnieniem niezwykle trudnym. Dlatego w podręczniku przedstawiono wyłącznie zakres dostatecznie ugruntowanej współczesnej wiedzy o lekach bez licznych infor­macji hipotetycznych, utrudniających proces uczenia się. Przypuszczam, że zarówno studenci, jak i praktykujący lekarze korzystający z tego podręcznika, będą mogli zna­leźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania ze współczesnej farmakologii oraz poznać nowe kierunki w farmakoterapii. Obok rozwijającego się żywiołowo w ostatnim 10-leciu w naszym kraju lecznictwa zwierząt towarzyszących człowiekowi, występuje pewna pustka informacyjna w wielu dziedzinach farmakologii i farmakoterapii. Za­kładając, że największą lukę informacyjną stanowi wiedza o lekach wpływających na autonomiczny i ośrodkowy układ nerwowy, w części I oddanego Państwu podręcz­nika, zostały przedstawione właśnie te działy farmakologii. Zapowiadając ukaza­nie się tomu II, pragnę poinformować, że będzie on zawierał wszystkie pozostałe działy ogólnej oraz szczegółowej farmakologii i farmakoterapii weterynaryjnej. W podręczniku całe nazewnictwo leków zostało podane w nazwach międzynaro­dowych. W prezentowaniu nazw handlowych poszczególnych leków, preferowa­no nazwy wytwórców krajowych i nazwy firmowe leków zagranicznych, zareje­strowanych w Polsce. Każdy rozdział tego podręcznika zawiera podstawowe informacje z zakresu far­makoterapii, takie jak: zastosowanie, dawkowanie, działania niepożądane, prze­ciwwskazania, objawy przedawkowania i ewentualne interakcje. Dla wielu leków podane są obowiązujące w kraju lub zagranicą okresy karencji. Mam więc nadzie­ję, że podręcznik znajdzie uznanie również jako pewnego rodzaju przewodnik w dziedzinie współczesnej farmakoterapii zarówno dla studentów wydziałów we­terynaryjnych, jak i lekarzy praktyków. Czytaj dalej >> << Zwiń
Mniej Więcej
  • Zbigniew Roliński
  • 2000
  • 192
  • 235
  • 165
  • 83-09-01731-6
  • 9788309017318
  • B0218

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena