Koszyk 0
Opis:
Wspomnienia Ireneusz Bobrowski: Profesor Marian Kucała (1927–2014) Artykuły Zagadnienia ogólne Dorota F i l a r: Język jako wielka narracja: teoria narracyjności w semantyce Aleksander K i k l e w i c z: W kierunku socjologii językoznawstwa: dywersyfikacja współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów Violetta K o s e s k a-T o s z e w a: Forma ję ... zykowa i jej znaczenie (niekoniecznie leksykalne) Tomasz K u r d y ł a: Najważniejsza funkcja „języka”? Uwagi o funkcji fatycznej i fatyczności języka Bogdan W a l c z a k: Autonomia językoznawstwa a integracja programowa uniwersyteckich studiów polonistycznych Budowa gramatyczna języka Kazimierz Andrzej S r o k a: Stałość i zmienność w języku na przykładzie gramatycznej kategorii określoności Leszek S z y m a ń s k i: An Empirical Analysis of the Semantic Field of the English Modal Auxiliary Verb May in 19th century. American English Exampled in the novel Moby Dick; or, the Whale by Herman Melville Słowotwórstwo Leksykologia i leksykografia Krystyna W a s z a k o w a: Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila Rafał Z a r ę b s k i: Synonimia słowotwórcza w świetle derywacji z udziałem afiksów obcych (perspektywa historycznojęzykowa) Mirosław B a ń k o, Milena H e b a l-J e z i e r s k a: Wariancja grafi czna w procesie adaptacji zapożyczeń Barbara B a t k o-T o k a r z: Tradycja Tesaurusa P.M. Rogeta w leksykografi i polskiej i europejskiej Witold M a ń c z a k: O przygotowywanym słowniku etymologicznym języka polskiego Piotr Ż m i g r o d z k i: Wielki słownik języka polskiego PAN – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju po 2018 roku Historia języka Maciej E d e r, Magdalena K l a p p e r, Dorota K o ł o d z i e j: Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX Małgorzata H a ł a d e w i c z-G r z e l a k: Sonantic coeffi cient as a prominence factor in a phonic chord: a retrospective Alina K ę p i ń s k a, Izabela W i n i a r s k a-G ó r s k a: Ciągłość i zmiana w języku w świetle polskich szesnastowiecznych przekładów Ewangelii Anetta L u t o-K a m i ń s k a: Metody ustalania znaczeń leksemów w słownikach historycznych (na marginesie rozważań na temat badania słownictwa dawnego) Aleksandra Janowska: Między przestrzenią a czasem. Ewolucja temporalnych przyimków wtórnych w polszczyźnie Dialektologia Helena G r o c h o l a-S z c z e p a n e k: Nazwy określające płeć w mowie starszych i młodszych mieszkańców wsi Halina P e l c o w a: Między przeszłością a współczesnością – ciągłość i zmiana w badaniach dialektologicznych Jadwiga W a n i a k o w a: Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin? Tekstologia Agnieszka S z c z a u s: Od scholastycznej i do akademickiego ładu i szkolnej (uwagi o przeobrażeniach gatunków) Iwona Szwed: Analiza struktur illokucyjnych w polskim i niemieckim liście handlowym jako metoda badawcza kontrastywnej lingwistyki tekstu? SPRAWY ADMINISTRACYJNE Autorzy Lista recenzentów LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w roku 2014 Program LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie” Zalecenia edytorskie Czytaj dalej >> << Zwiń
Mniej Więcej
  • Praca Zbiorowa
  • 350
  • 235
  • 165
  • ISSN 0032-3802 ?
  • 9770032380005
  • ZD5VD

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena