Koszyk 0

Regulamin akcji promocyjnej „Dodatkowy rabat 20% otrzymujesz”

Regulamin akcji promocyjnej „Dodatkowy rabat 20% otrzymujesz”

 

 

[Organizator] § 1.

1. Organizatorem akcji promocjnej jest Matras S.A. z siedzibą przy ul. Chromika 5a, 40-238 Katowice, NIP: 634-10-05-237, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000252298, kapitał zakładowy 21 834 188 zł w całości opłacony (dalej „Organizator”).

  1. Organizator podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki uczestniczenia konsumentów w akcji promocyjnej kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

 

[Zasady] § 2.

1. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby, które dokonały jednorazowego zakupu na kwotę minimum 20 zł w dowolnej księgarni stacjonarnej Organizatora w okresie od 10 czerwca do 30 czerwca 2013 r. a następnie dokonają zakupu w księgarni internetowej www.matras.pl w okresie od 10 czerwca do 30 lipca 2013 r. Niezbędne jest zachowanie paragonu (patrz § 2 ust. 4 poniżej). Księgarnię stacjonarną znajdziesz tutaj http://www.matras.pl/ksiegarnie.

2. Akcja promocyjna polega na udzieleniu klientowi rabatu w wysokości 20% na jednorazowy zakup w księgarni internetowej www.matras.pl niezależnie od ilości towaru włożonego do koszyka. Rabat 20% naliczany jest od wszystkich produktów dostępnych w księgarni internetowej www.matras.pl za wyjątkiem towaru objętego w księgarni internetowej PROMOCJĄ, WYPRZEDAŻĄ i ZAPOWIEDZIAMI (przedsprzedaż) oraz PODRĘCZNIKÓW. Wyłaczony asortyment znajduje się na odpowiednich podstronach księgarni internetowej: http://www.matras.pl/promocje.html;  http://www.matras.pl/ksiazki/polecamy.html;  http://www.matras.pl/wyprzedaz; http://www.matras.pl/ksiazki/zapowiedzi-top-20.html, http://www.matras.pl/podreczniki.

3.W sprawach dotyczących rejestrowania się w księgarni internetowej stosuje się postanowienia ogólnego regulaminu księgarni internetowej www.matras.pl dostępnego tutaj: http://www.matras.pl/regulamin.

  1. Rabat 20 % naliczany jest podczas składania zamówienia w księgarni internetowej www.matras.plpo wpisaniu w pole promocyjne kodu rabatowego będącego numerem księgarni (numery znajdują się na paragonie) oraz w kolejnym polu promocyjnym numeru paragonu (na paragonie; w razie problemów wskaże sprzedawca) za zakupy dokonane w księgarni stacjonarnej.
    1. Jednorazowy zakup w księgarni stacjonarnej z zachowaniem warunków wskazanych w niniejszym paragrafie uprawnia do jednorazowego zakupu rabatowego w księgarni internetowej www.matras.pl na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

[Postanowienia końcowe] § 3.

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania akcji promocyjnej na www.matras.pl/akcja.Regulamin akcji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia ogólnego księgarni internetowej patrz tutaj http://www.matras.pl/regulamin (m.in. warunki realizacji zamówienia, dane osobowe) oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

180 księgarni Matras Zawsze po drodze Znajdź księgarnię
Matras caffe Miłe chwile z rodziną Przestrzeń malucha
Koszty dostawy Do księgarni za 0 zł! Sprawdź
Karta prezentowa Sprawdź