Koszyk 0

Wojciech Jaruzelski - rosyjska „matrioszka” czy bezwolna marionetka...

To biografia najważniejszej postaci Peerelu, człowieka, który utrzymywał się na szczytach władzy dłużej niż jakakolwiek inna postać komunistycznego establishmentu. Zawdzięczał to inteligencji, sprytowi, bezwzględności wobec wrogów i przyjaciół oraz posłuszeństwu wobec Moskwy. Bierut i Gomułka tworzyli zręby komunistycznej Polski. Jaruzelskiemu historia przypisała rolę jej obrońcy – najpierw w 1968 roku w Czechosłowacji, później w grudniu 1970 roku i wreszcie w 1981 roku. Po ośmiu latach dyktatorskiej władzy Jaruzelskiego nie było już czego bronić… Był cichym wielbicielem Piłsudskiego, zaczytywał się w polskiej literaturze romantycznej, w przeciwieństwie do innych generałów i towarzyszy stronił od alkoholu. Dziko pracowity wierzył, że czytając podsłuchy opozycjonistów i najbliższych współpracowników, a nawet aktorów, organizując narady i po leninowsku wsłuchując się w „mądry głos klasy robotniczej”, uratuje komunizm. Ten komunizm, który zabił mu ojca, a jego samego pozbawił rodzinnego domu. Swoimi rządami zbudował Polskę w opakowaniu zastępczym – biedną, zapyziałą, zawsze posłusznie podążającą krok w krok za kremlowską satrapią. Czy był rosyjską „matrioszką”, agentem sowieckich służb specjalnych przyobleczonym w mundur polskiego żołnierza, czy tylko złamanym przez komunistyczną potęgę, posłusznym wykonawcą „wiecznie żywej” idei Lenina i Stalina?

Fragment książki

Pierwsze pięciolecie dyktatorskich rządów Wojciecha Jaruzelskiego
przypadło na, jak to nazwał jeden z radzieckich historyków, „okres
szarości”, czyli panowania pustej, zastałej i skorumpowanej radzieckiej
biurokracji.Ale jeszcze celniejszym określeniem tego czasu była nazwa
nadana przez moskiewską ulicę – „wyścig katafalków”. Jaruzelskiemu
przyszło słuchać rad, poleceń i mniej lub bardziej otwartych połajanek aż
czterech szefów radzieckiej partii komunistycznej – Leonida Breżniewa,
Jurija Andropowa, Konstantina Czernienki oraz Michaiła Gorbaczowa. Był
więc Jaruzelski także pod tym względem niekwestionowanym rekordzistą
wśród peerelowskich przywódców, znacząco wyprzedzając Bolesława Bieruta
(który rządził Peerelem w imieniu Stalina i krótko Chruszczowa) oraz
Władysława Gomułkę (za którego rządów na Kremlu zasiadali Chruszczow
i Breżniew). Inni pierwsi sekretarze KC PZPR, Edward Ochab i Edward
Gierek, oraz – co miało już mniejsze znaczenie – Mieczysław F. Rakowski
mieli ten luksus, że przyszło im, nazwijmy to eufemistycznie, „współpracować”
tylko z jednym gensekiem.

Jaruzelskiemu Związek Radziecki musiał się kojarzyć z Leonidem
Breżniewem. Oczywiście lata wojny i pierwszy powojenny okres nierozerwalnie
związany był z Józefem Stalinem, ale w nawet w ostatnim
okresie rządów następcy Lenina Jaruzelski był niskiej rangi wojskowym
i osobiście nigdy Wodza nie poznał. Dla niego Związkiem Radzieckim
„od zawsze” rządził Breżniew. Gdy Jaruzelski zostawał szeregowym członkiem
Komitetu Centralnego PZPR, Breżniew był już przewodniczącym
Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego i drugą najważniejszą
osobą w imperium. Cztery miesiące później, 14 października 1964 roku,
objął stanowisko I sekretarza KC KPZR (w 1966 roku nazwę stanowiska
zmieniono na sekretarz generalny). Gdy Jaruzelski, zostając w grudniu
1971 roku członkiem Biura Politycznego, wszedł do „pierwszego kręgu”
władzy, Breżniew miał już za sobą pacyfikację Czechosłowacji i był niekwestionowanym
przywódcą światowego ruchu komunistycznego. Pozostał
nim do momentu, w którym Jaruzelski został I sekretarzem KC PZPR,
prezesem Rady Ministrów, szefem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
oraz ministrem obrony narodowej. W kolekcjonowaniu tytułów generał
niewiele Breżniewowi ustępował.

Gdy Wojciech Jaruzelski obejmował władzę w Polsce,„państwo robotnikówi
chłopów”miało za sobą 64 lata istnienia i wydawało się niewzruszoną
potęgą. W lutym 1981 roku, gdy Jaruzelski obejmował tekę prezesa Rady
Ministrów, niewielu ludzi na świecie dostrzegało, że imperium wchodzi
w fazę schyłkową. Szef WRON, jako wojskowy, zwracał z pewnością największą
uwagę na niezliczone zastępy radzieckich żołnierzy,wyposażonych
w nowoczesną broń – od rakiet balistycznych z głowicami nuklearnymi,
samolotów dalekiego zasięgu, poprzez lotniskowce i okręty podwodne,
po czołgi i wozy pancerne. W latach rządów Leonida Breżniewa Związek
Radziecki osiągnął rzeczywistą pozycję supermocarstwa, a w niektórych
dziedzinach, na przykład broni konwencjonalnej, militarna potęga Moskwy
wyprzedziła Stany Zjednoczone. Ale i nad Armią Czerwoną powoli, acz
nieubłaganie, zachodziło słońce. Jej siła zaczynała się na początku lat osiemdziesiątych
kruszyć.Gdy pod naciskiem Ronalda Reagana, świeżo upieczonego
prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego na Kremlu początkowo
lekceważono,w Europie Zachodniej rozpoczął się proces instalacji nowych
pocisków Pershing-2 oraz rakiet Cruise, a w marcu 1983 roku Reagan ogłosił
rozpoczęcie programu „gwiezdnych wojen”, gdy z wojny w Afganistanie
coraz więcej żołnierzy „niezwyciężonej Armii Czerwonej” zaczęło wracać
w trumnach, a jeszcze większa była liczba rannych, ta potęga nie była już
tak imponująca, jak w końcu poprzedniej dekady.
Jej obraz kruszył przede wszystkim przebieg wojnyw Afganistanie.Choć
na terytorium tego państwa wysłano najlepsze i najlepiej wyposażone jednostki,
to radziecka armia nie odnosiła w specyficznych warunkach partyzanckiej
wojny przekonującego zwycięstwa. Straty nie były może oszałamiające, ale
odczuwalne – według oficjalnych radzieckich danych w tej wojnie zginęło
około 15 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej i innych formacji (w tym KGB),
a ponad 100 tysięcywróciło do kraju rannych, okaleczonych i chorych.Ale
niektóre zachodnie źródła mówią, że śmierć w Afganistanie poniosło aż
30 tysięcy obywateli ZSRR. Ponadto Sowieci stracili w tej wojnie 118 samolotów,
333 śmigłowce, blisko 150 czołgów oraz ponad 1300 transporterów
opancerzonych. Co jeszcze ważniejsze, ta wojna przyniosła Związkowi
Radzieckiemu ogromne straty polityczne, podważyła mit, obowiązujący
przede wszystkim w europejskich, lewicowych elitach, że Moskwa nie ma
imperialnych ambicji. Amerykański historyk David R. Marples, autor „Historii
ZSRR.Od rewolucji do rozpadu”,nazwał wkroczenie do Afganistanu
„bezprzykładnym szaleństwem”. To szaleństwo zostało okupione śmiercią
1,5 miliona osób, z czego 90 procent stanowili cywile.
Jeśli wejście do Afganistanu nazwać szaleństwem, to jak określić to, co
działo się w radzieckiej gospodarce? Nawet „purnonsens”wydaje się określeniem
zbyt łagodnym. Na odbywającym się w 1961 roku XXII Zjeździe
KPZR Nikita Chruszczow ogłosił, że za 20 lat Związek Radziecki wejdzie
w fazę komunizmu.Tymczasem u progu ósmeo dziesięciolecia XX wieku
nic nie wskazywało na to, że imperium choćby o krok przybliżyło się do
ery powszechnej szczęśliwości. Popularny radziecki dowcip z tego okresu
głosił, że „bezrobocia nie ma, ale nikt nie pracuje. Nikt nie pracuje, ale
produkcja wzrasta. Produkcja wzrasta, ale w sklepach pustki. W sklepach
pustki, ale nikt nie umiera z głodu. Nikt nie umiera z głodu, ale wszyscy
są niezadowoleni. Wszyscy są niezadowoleni, ale wszyscy głosują za”. To
dobrze oddawało rzeczywistość ostatnich lat breżniewszczyzny.

Opublikowano dzięki uprzejmości Wydawnictwa Zysk i S-kaA

Dżoker 1 Dżoker Michał Piedziewicz
33,38 39,90
Rabat 16% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Dom tęsknot 1 Dom tęsknot Piotr Adamczyk
26,24 34,99
Rabat 25% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Sen sów 1 Sen sów Jerzy Sosnowski
33,38 39,90
Rabat 16% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Zielone drzwi 1 Zielone drzwi Katarzyna Grochola
30,12 36,00
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Bez oręża 1 Bez oręża Zofia Kossak
25,28 28,40
Rabat 11% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Trociny (CD) 1 Trociny (CD) Krzysztof Varga
28,54 34,90
Rabat 18% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Tracę ciepło 1 Tracę ciepło Łukasz Orbitowski
42,66 44,90
Rabat 5% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Cadyk ben Beroki 1 Cadyk ben Beroki Antoni Ferdynand Ossendowski
23,68 28,30
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Pocałunek Boga 1 Pocałunek Boga Radosław Purski
33,46 40,00
Rabat 16% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Dziewczynka w czerwonym płaszczyku 1 Dziewczynka w czerwonym płaszczyku Roma Ligocka
30,87 36,90
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Pójdę do jedynej 1 Pójdę do jedynej Kasia Bulicz-Kasprzak
31,15 35,00
Rabat 11% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Błogosławiona wina 1 Błogosławiona wina Zofia Kossak
16,73 20,00
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Człowiek z Palermo 1 Człowiek z Palermo Filip Onichimowski
22,59 27,00
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Zielony księżyc 1 Zielony księżyc Przemek Opłacki
4,90 27,00
Rabat 82% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Inna wersja życia 1 Inna wersja życia Hanna Kowalewska
33,38 39,90
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Król 1 Król Szczepan Twardoch
33,68 44,90
Rabat 25% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Cukiernia Pod Amorem. Ciastko z wróżbą Nowość 1 Cukiernia Pod Amorem. Ciastko z wróżbą Małgorzata Gutowska-Adamczyk
29,93 39,90
Rabat 25% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Arabska krucjata 1 Arabska krucjata Tanya Valko
28,50 38,00
Rabat 25% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Wszystko wina kota 1 Wszystko wina kota Agnieszka Lingas-Łoniewska
25,50 34,00
Rabat 25% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Szkoła żon 1 Szkoła żon Magdalena Witkiewicz
28,36 33,90
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Odrodzone Królestwo. Tom 3. Płomienna korona 1 Odrodzone Królestwo. Tom 3. Płomienna korona Elżbieta Cherezińska
43,61 49,00
Rabat 11% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Długa droga do domu 1 Długa droga do domu Joanna Jax
33,38 39,90
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Arabski mąż 1 Arabski mąż Tanya Valko
33,82 38,00
Rabat 11% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Bezsenność w Tokio 1 Bezsenność w Tokio Marcin Bruczkowski
31,26 32,90
Rabat 5% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Rzeczy których nie wyrzuciłem 1 Rzeczy których nie wyrzuciłem Marcin Wicha
27,75 37,00
Rabat 25% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Zgoda na szczęście 1 Zgoda na szczęście Anna Ficner-Ogonowska
29,20 34,90
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Dom tęsknot 1 Dom tęsknot Piotr Adamczyk
26,24 34,99
Rabat 25% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Pierwsza na liście 1 Pierwsza na liście Magdalena Witkiewicz
30,87 36,90
Rabat 16% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni